Alert Section

Asedau Brychdyn a Bretton


Lotmentau

P/ALL/0001 Brychdyn: Lotmentau Windsor Drive 

Ardaloedd Chwarae

P/PA/0152 Brychdyn: Ardal Chwarae Broughton Hall Road

P/PA/0147 Brychdyn: Ardal Chwarae Brookes Avenue

P/PA/0152 Brychdyn: Ardal Chwarae Broughton Hall Road

Caeau Chwarae

P/PF/0122 Brychdyn: Cae Chwarae  Bretton Road

* Nodwch os gwelwch yn dda fod pob ased sydd wedi'i amlygu mewn BOLD yn destun prydles ac felly ar gael dim ond i'r tenant presennol ar hyn o bryd.