Alert Section

Asedau Bwcle


Lawntiau/Clybiau Bowlio

P/BGC/0039 Bwcle: Clwb Bowlio Neuadd Hawkesbury 

Ardaloedd Chwarae

P/PA/0026 Bwcle: Ardal Chwarae Lyme Grove 

P/PA/0027 Bwcle: Ardal Chwarae Mayfield Drive 

P/PA/0028 Bwcle: Ardal Chwarae Mount Pleasant Road 

P/PA/0029 Bwcle: Ardal Chwarae Prince of Wales Court 

P/PA/0030 Bwcle: Ardal Chwarae Princess Avenue 

P/PA/0031 Bwcle: Ardal Chwarae Silverston Drive 

P/PA/0032 Bwcle: Lle Chwarae Little Mountain 

Gerddi Coffa

P/MG/0001 Gerddi Coffa/Cofeb Rhyfel Bwcle - Neuadd Hawkesbury 

* Nodwch os gwelwch yn dda fod pob ased sydd wedi'i amlygu mewn BOLD yn destun prydles ac felly ar gael dim ond i'r tenant presennol ar hyn o bryd.