Alert Section

Asedau Coed-Llai


Ardaloedd Chwarae

P/PA/0088 Coed-Llai:Ardal Chwarae yn Ffordd Siral

P/PA/0118 Pontblyddyn: Ardal Chwarae Bro Alyn 

P/PA/0003 Coed-Llai: Ardal Chwarae Cae Hamddena Phoenix 

Caeau Chwarae

P/PF/0010 Coed-Llai: Caeau Chwarau Parc Phoenix

Ystafelloedd Newid/Pafiliwn

P/CHR/0013 Coed-Llai: Ystafelloedd newid yng Nghanolfan Gymunedol Coed-Llai (ar y maes parcio)

* Nodwch os gwelwch yn dda fod pob ased sydd wedi'i amlygu mewn BOLD yn destun prydles ac felly ar gael dim ond i'r tenant presennol ar hyn o bryd.