Alert Section

Asedau Llanasa


Canolfan Gymunedol

P/CC/0006 Ffynnongroyw: Canolfan Gymunedol

Cyfleusterau Cyhoeddus

P/PC/0012 Talacre: Cyfleusterau Cyhoeddus (Station Road)

Ardaloedd Chwarae

P/PA/0072 Gronant: Ardal Chwarae Ffordd Marian

P/PA/0109 Pen-y-ffordd: Cae Chwarae Coed Mor 

P/PA/0110 Pen-y-ffordd: Ardal Chwarae Bryn Garth 

P/PA/0023 Berthengam: Ardal Chwarae Berthlog

Caeau Chwarae

P/PF/0005 Gronant: Caeau Chwarae Ffordd Marian 

Caeau/Clybiau Chwaraeon

P/SGC/0003 Gronant: Cae synthetig/cae chwaraeon yng Nghaeau Chwarae Ffordd Marian

Ystafell Newid/Pafiliwn

Gronant: Ystafelloedd Newid yng Nghaeau Chwarae /Tir Hamddena Ffordd Marian

* Nodwch os gwelwch yn dda fod pob ased sydd wedi'i amlygu mewn BOLD yn destun prydles ac felly ar gael dim ond i'r tenant presennol ar hyn o bryd.