Alert Section

Asedau Llaneurgain


Lotmentau

P/ALL0010 Llaneurgain: Tir lotment tu ôl i  70-78 St Peters Park, Llaneurgain

Meysydd Chwarae

P/PA/0103 Llaneurgain: Ardal Chwarae Ffordd Owen 

P/PA/0132 Sychdyn: Ardal Chwarae Fawnog

Ystafell Newid/Pafiliwn

P/CHR/0011 Sychdyn: Ystafelloedd Newid, Caeau Chwarae Fferm Tenant

* Nodwch os gwelwch yn dda fod pob ased sydd wedi'i amlygu mewn BOLD yn destun prydles ac felly ar gael dim ond i'r tenant presennol ar hyn o bryd.