Alert Section

Asedau Llanfynydd


Lotmentau

P/ALL/0002 Cymau: Lotmentau Maesteg 

Ardaloedd Chwarae

P/PA/0046 Cymau: Ardal Chwarae y tu ôl i'r Ganolfan Gymunedol

P/PA/0142 Pontybodkyn: Ardal Chwarae yn y Tir Hamdden

P/PA/0036 Cefn-Y-Bedd: Ardal Chwarae Wyndham Drive 

Caeau Chwarae

P/PF/0042 Cymau: Caeau Chwarae y tu ôl i'r Ganolfan Gymunedol

P/PF/0101 Pontybodkyn: Ardal Chwarae yn y Tir Hamdden

P/PF/0012 Caergwrle: Cae Chwarae Meadow Crescent 

* Nodwch os gwelwch yn dda fod pob ased sydd wedi'i amlygu mewn BOLD yn destun prydles ac felly ar gael dim ond i'r tenant presennol ar hyn o bryd.