Alert Section

Asedau Nannerch


Lawntiau/Clybiau Bowlio

P/BGC/0047 Nannerch: Clwb Bowlio

Ardaloedd  Chwarae

P/PA/0100 Nannerch: Ardal Chwarae Bryn Celyn

* Nodwch os gwelwch yn dda fod pob ased sydd wedi'i amlygu mewn BOLD yn destun prydles ac felly ar gael dim ond i'r tenant presennol ar hyn o bryd.