Alert Section

Asedau Penarlâg


Canolfan Gymunedol

P/CC/0023 Ewlo: Canolfan Gymunedol

Lotmentau

P/ALL0017 Penarlâg: Aston Hall Lane - Lotmentau

Ardaloedd Chwarae

P/PA/0054 Ewlo: Ardal Chwarae Yowley Road 

P/PA/0055 Ewlo: Ardal Chwarae Circular Drive

P/PA/0056 Ewlo: Ardal Chwarae Carlines Avenue 

P/PA/0079 Penarlâg: Ardal Chwarae Level Road 

P/PA/0080 Penarlâg: Ardal Chwarae Wilde Close 

P/PA/0089 Mancot: Cae Chwarae Mancot Lane

P/PA/0145 Penarlâg: Ardal Chwarae yn Little Roodee

P/PA/0052 Aston: Ardal Chwarae yn Aston Park Road

Lawntiau/Clybiau Bowlio

P/BGC/0016 Mancot: Clwb Bowlio

P/PGC/0012 Aston: Clwb Bowlio

* Nodwch os gwelwch yn dda fod pob ased sydd wedi'i amlygu mewn BOLD yn destun prydles ac felly ar gael dim ond i'r tenant presennol ar hyn o bryd.