Alert Section

Asedau Pentre Catheral


Canolfan Gymunedol

P/CC/0015 Pentre Catheral: Canolfan Gymunedol

Ardaloedd Chwarae

P/PA/0104 Pentre Catheral: Ardal Chwarae Llys Ben 

P/PA/0137 Pentre Catheral: Ardal Chwarae St Mary`s Drive 

Caeau Chwarae

P/PF/0043 Pentre Catheral: Cae Chwarae Llys Ben 

Caeau/Clybiau Chwaraeon

P/SGC/0001 Pentre Catheral: Cwrt Tennis

* Nodwch os gwelwch yn dda fod pob ased sydd wedi'i amlygu mewn BOLD yn destun prydles ac felly ar gael dim ond i'r tenant presennol ar hyn o bryd.