Alert Section

Asedau Penyffordd


Canolfannau Ieuenctid

P/YC/0012 Penyffordd: Canolfan Ieuenctid

Lotmentau

P/ALL/0003 Dobshill:  Safle Lotmentau Woodlands 

Ardaloedd Chwarae

P/PA/0053 Dobshill: Ardal Chwarae Chester Road

P/PA/0107 Penyffordd: Ardal Chwarae Hawarden Road 

P/PA/0111 Penyffordd: Cae Chwarae Melwood Close 

P/PA/0112 Penyffordd: Ardal Chwarae West View 

P/PA/0114 Penyffordd: Ardal Chwarae Ffordd Derwin 

Caeau Chwarae

P/PF/0015 Dobshill: Cae Chwarae Chester Road

* Nodwch os gwelwch yn dda fod pob ased sydd wedi'i amlygu mewn BOLD yn destun prydles ac felly ar gael dim ond i'r tenant presennol ar hyn o bryd.