Alert Section

Asedau Queensferry


Ardaloedd Chwarae

P/PA/0120 Queensferry: Ardal Chwarae Dyfed Drive 

P/PA/0006 Sandycroft: Cae Chwarae Phoenix Street 

Caeau Chwarae

P/PF/0024 Sandycroft:  Tir Hamdden Phoenix 

* Nodwch os gwelwch yn dda fod pob ased sydd wedi'i amlygu mewn BOLD yn destun prydles ac felly ar gael dim ond i'r tenant presennol ar hyn o bryd.