Alert Section

Asedau Saltney


Ardaloedd Chwarae

P/PA/0005 Saltney:  Ardal Chwarae Park Avenue

P/PA/0008 Saltney: Ardal Chwarae Bradshaw Avenue 

P/PA/0125 Saltney: Ardal Chwarae Balderton Brook

P/PA/0126 Saltney: Ardal Chwarae St Davids Terrace

P/PA/0129 Saltney: Ardal Chwarae ger North Street

P/PA/0157 Saltney:  Ardal Chwarae ger Boundary Lane

P/PA/0127 Saltney: Ardal Chwarae Tegid Way

Caeau Chwarae

P/PF/0009 Saltney Ferry: Caeau Chwarae North Street 

* Nodwch os gwelwch yn dda fod pob ased sydd wedi'i amlygu mewn BOLD yn destun prydles ac felly ar gael dim ond i'r tenant presennol ar hyn o bryd.