Alert Section

Asedau Sealand


Ardaloedd Chwarae

P/PA/0066 Garden City: Ardal Chwarae Kingsley Road

P/PA/0067 Garden City: Ardal Chwarae Riverside Park 

P/PA/0121 Sealand: Ardal Chwarae yn Manor Fun Park

P/PA/0136 Garden City : Ardal Chwarae Welsh Road 

Caeau Chwarae

P/PF/0017 Caeau Chwarae Welsh Road, Garden City 

P/PF/0036 Sealand: Caeau Chwarae yn Manor Fun Park

* Nodwch os gwelwch yn dda fod pob ased sydd wedi'i amlygu mewn BOLD yn destun prydles ac felly ar gael dim ond i'r tenant presennol ar hyn o bryd.