Alert Section

Asedau Shotton


Ardaloedd Chwarae

P/PA/0007 Shotton: Ardal Chwarae Alexandra Street 

P/PA/0011 Shotton: Ardal Chwarae Norman Street/ Cornwall Road/Central Drive

P/PA/0130 Shotton: Ardal Chwarae King George Street 

P/PA/0131 Shotton: Ardal Chwarae Salisbury Street

Caeau Chwarae

P/PF/0025 Shotton: Caeau Chwarae Alexandra Street 

P/PF/0028 Shotton: Caeau Chwarae Norman Street/Cornwall Road 

P/PF/0055 Shotton: Cae Chwarae King George St

Parciau a Mannau Agored

P/PG/0004 Shotton: Tir ger Afon Dyfrdwy - S.Steel (Gwarchodfa Glan yr Afon)

* Nodwch os gwelwch yn dda fod pob ased sydd wedi'i amlygu mewn BOLD yn destun prydles ac felly ar gael dim ond i'r tenant presennol ar hyn o bryd.