Alert Section

Asedau Treffynnon


Canolfan Gymunedol

P/CC/0019 Holway: Canolfan Ieuenctid a Chymunedol

P/CC/0007 Maes-Glas: Canolfan Gymunedol (ac Ieuenctid)

Cyfleusterau Cyhoeddus

P/PC/0006 Treffynnon: Cyfleusterau Cyhoeddus (Maes Parcio Somerfield)

Lawntiau/Clybiau Bowlio

P/BGC/0043 Treffynnon: Clwb Bowlio Fron Park 

P/BGC/0011 Maes-Glas : Clwb Bowlio

Ardaloedd Chwarae

P/PA/0004 Holway: Ardal Chwarae Moor Lane 

P/PA/0047 Treffynnon: Ardal Chwarae ar safle Canolfan Hamdden Treffynnon (Fron Park)

P/PA/0083 Treffynnon: Ardal Chwarae The Ridgeway, Pistyll 

P/PA/0084 Treffynnon: Ardal Chwarae Bryn Mawr 

P/PA/0085 Treffynnon: Ardal Chwarae Strand Walk

P/PA/0115 Treffynnon: Ardal Chwarae Nant y Coed

P/PA/0116 Treffynnon: Ardal Chwarae Penrhyn

P/PA/0117 Treffynnon: Ardal Chwarae Gerddi Pen-y-Maes 

P/PA/0146 Treffynnon: Ardal Chwarae i Blant ger Maes Yr Odyn

P/PA/0068 Maes-Glas: Ardal Chwarae Englefield Road 

P/PA/0069 Maes-Glas: Ardal Chwarae Clwyd Avenue 

P/PA/0070 Maes-Glas: Ardal Chwarae ger Groesffordd

P/PA/0139 Maes-Glas: Cae Chwarae, Parc Treftadaeth Dyffryn Maes-Glas

Caeau Chwarae

P/PF/0022 Treffynnon: Cae Chwarae Pen Y Maes 

P/PF/0035 Holway: Caeau Chwarae Moor Lane

P/SGC/0002 Treffynnon: Cyrtiau Tennis yn y Ganolfan Hamdden

Parciau a Mannau Agored

P/PG/0003 Treffynnon: Parc/Gerddi Plot A ar safle Canolfan Hamdden Treffynnon

Gerddi Coffa

P/MG/0002 Treffynnon: Gerddi Coffa/ Gatepier Railings Panton Place Parc Fron

* Nodwch os gwelwch yn dda fod pob ased sydd wedi'i amlygu mewn BOLD yn destun prydles ac felly ar gael dim ond i'r tenant presennol ar hyn o bryd.