Hafan > Preswyl > Trosglwyddo Asedau Cymunedol (CAT) > Assets > Asedau Trelawnyd a Gwaenysgor

Asedau Trelawnyd a Gwaenysgor

Ystafell Newid /Pafiliwn

P/CHR/0007 Gronant: Ystafelloedd Newid yng Nghae Chwarae/Tir Hamdden Ffordd Marian 

* Nodwch os gwelwch yn dda fod pob ased sydd wedi'i amlygu mewn melyn yn destun prydles ac felly ar gael dim ond i'r tenant presennol ar hyn o bryd.

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol