Alert Section

Asedau Yr Hôb


Ardaloedd Chwarae

P/PA/0086 Yr Hôb: Cae Chwarae Ffordd Penarlâg (The Willows)

Caeau Chwarae

P/PF/0012 Caergwrle: Cae Chwarae Meadow Crescent

Ardaloedd Chwarae

P/PA/0033 Caergwrle: Ardal Chwarae'r Stryd Fawr

P/PA/0034 Caergwrle: Ardal Chwarae Porch Lane

* Nodwch os gwelwch yn dda fod pob ased sydd wedi'i amlygu mewn BOLD yn destun prydles ac felly ar gael dim ond i'r tenant presennol ar hyn o bryd.