Alert Section

Asedau Yr Wyddgrug


Cyfleusterau  Cyhoeddus

P/PC/0008 Yr Wyddgrug: Cyfleusterau Cyhoeddus (New Street)

P/PC/0014 Yr Wyddgrug: Cyfleusterau Cyhoeddus Gorsaf Bysiau Hallfields

Canolfannau Ieuenctid

P/YC/0015 Yr Wyddgrug: Canolfan Glanrafon  (Canolfan Ieuenctid)

Lawntiau/Clybiau Bowlio

P/BGC/0055 Yr Wyddgrug: Lawnt Fowlio yn Nhiroedd Hamdden Maes Bodlonfa 

Ardaloedd Chwarae

P/PA/0013 Yr Wyddgrug: Ardal Chwarae Park Avenue 

P/PA/0014 Yr Wyddgrug: Ardal Chwarae Tireodd Hamdden Maes Bodlonfa 

P/PA/0090 Yr Wyddgrug: Ardal Chwarae Ffordd Pentre 

P/PA/0091 Yr Wyddgrug: Ardal Chwarae Bailey Hill 

P/PA/0092 Yr Wyddgrug: Ardal Chwarae Maes Y Dre 

P/PA/0093 Yr Wyddgrug: Ardal Chwarae Lon Cae Del/Chestnut Road

P/PA/0094 Yr Wyddgrug: Ardal Chwarae Gas Lane 

P/PA/0095 Yr Wyddgrug: Ardal Chwarae Chapel Street

P/PA/0096 Yr Wyddgrug: Ardal Chwarae Hawthorn Avenue

P/PA/0097 Yr Wyddgrug: Ardal Chwarae Parc Alun

P/PA/0150 Yr Wyddgrug: Ardal Chwarae yng Nghoed Isa ger Charles St

P/PA/0154 Yr Wyddgrug: Ardal Chwarae Bryn Hilyn Lane

Caeau Chwarae

P/PF/0037 Yr Wyddgrug: Caeau Chwarae Park Avenue

P/PF/0038 Yr Wyddgrug: Caeau Chwarae Gas Lane 

P/PF/0041 Yr Wyddgrug: Cae Chwarae yng Nghae Hamdden Maes Bodlonfa

P/PF/0124 Yr Wyddgrug: Cae Chwarae/Tir ym Maes-Y-Dre

Parciau a Mannau Agored

P/PG/0005 Yr Wyddgrug: Parc Maes Bodlonfa / Gerddi Addurniadol

Caeau/Clybiau Chwaraeon

P/SGC/0011 Yr Wyddgrug: Cyrtiau Tennis x2 yn nhiroedd hamdden Maes Bodlonfa

Ystafell Newid/Pafiliwn

P/CHR/0022 Yr Wyddgrug:Pafiliwn/Ystafell Newid yn nhiroedd hamdden Maes Bodlonfa

* Nodwch os gwelwch yn dda fod pob ased sydd wedi'i amlygu mewn BOLD yn destun prydles ac felly ar gael dim ond i'r tenant presennol ar hyn o bryd.