Alert Section

Cyfeiriadau Swyddfa'r Cyngor


Isod mae cyfeiriad post swyddfeydd Cyngor Sir y Fflint a map yn dangos lleoliad yr adeiladau.

Os hoffech weld y map, dewiswch y cod post perthnasol a bydd y map yn ymddangos mewn ffenestr newydd. 

Os ydych yn bwriadu ymweld â Neuadd y Sir ynglŷn ag  ymholiad cyffredin, gofynnwn i chi gysylltu â’r adran perthnasol ymlaen llaw, i fod yn sicr bod swyddog o’r adran ar gael i’ch helpu.

Neuadd y Sir, yr Wyddgrug
Yr Wyddgrug
Sir y Fflint  CH7 6NB

Noder: O 1 Rhagfyr, 2016 bydd y maes parcio yn Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug yn talu ac arddangos.

Siry y Fflint yn Cysylltu, Cei Connah
Y Ganolfan Ddinesig
Wepre Drive
Cei Connah
Sir y Fflint  CH5 4HA

Sir y Fflint yn Cysylltu, Fflint
Lôn y Capel
Fflint
Sir y Fflint CH6 5BD

Sir y Fflint yn Cysylltu, Treffynnon
Stryd Mawr
Treffynnon
Sir y Fflint  CH8 7TD

Sir y Fflint yn Cysylltu, Yr Wyddgrug
Llyfrgell
Earl Road
Yr Wyddgrug CH7 1AP

Sir y Fflint yn Cysylltu, Bwcle
Llyfrgell
Y Ganolfan Siopa
Bwcle  CH7 2EF

Archifdy Sir y Fflint

Yr Hen Reithordy
Penarlâg
Sir y Fflint CH5 3NR

Plas Llwynegrin (Swyddfa Gofrestru)
Yr Wyddgrug
Sir y Fflint CH7 6NG 

Tŷ Dewi Sant
Parc Dewi Sant
Ewlo CH5 3FF