Alert Section

Gwasanathau Cyngor Gwybodaeth am y Gaeaf a'r Nadolig


Bydd swyddfeydd y Cyngor yn cau am 5pm ddydd Mawrth 24 Rhagfyr ac yn ailagor ddydd Gwener 27 Rhagfyr. Bydd swyddfeydd hefyd ar gau ar ddydd Mercher 1 Ionawr.

Ar gyfer gwasanathau Cyngor mewn argyfwng y tu allan i oriau arferol y rhifau cyswllt yw: Priffyrdd 01352 701234, Tai ac Eiddo 0845 373 3665: Gwasanaethau Cymdeithasol : 0845 053 3116.

Libraries

Leisure centres

Recycling and waste collections

School closures

School holidays

 

Diffoddwyr Tân streic

Bydd diffoddwyr tân yng Nghymru ac yn Lloegr yn cynnal streic ddydd Mawrth 24 Rhagfyr, ddydd Mawrth 31 Rhagfyr a dydd Gwener 3 Ionawr, 2014

http://www.nwales-fireservice.org.uk/Home.aspx?lang=cy

http://www.facebook.com/Northwalesfireservice

 

Gwasanaethau’r Cyngor yn hygyrch ym mhob man

Gallwch bellach gael mynediad at wasanaethau’r Cyngor neu roi gwybod am unrhyw broblemau yn syth o’ch ffôn neu ddyfais symudol drwy ddefnyddio ‘ap’ newydd Sir y Fflint, sydd ar gael i ddyfeisiadau iOS ac Android. Mae’r ap yn rhad ac am ddim a gall pobl sy’n teithio ei ddefnyddio’n hawdd ac yn gyfleus. Mae’n galluogi cwsmeriaid i i chwilio am wybodaeth a rhoi gwybod am broblemau drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg drwy lawrlwytho Sir y Fflint o ‘App Store’ (http://tinyurl.com/osy2xan) neu ‘Google Play’  neu Google Play (http://tinyurl.com/nmx9r7x).