Alert Section

Ffurflenni Budd-daliadau


Diweddaru Covid19:
Yn unol â chyfathrebiadau blaenorol, bydd Taliadau Uniongyrchol Prydau Ysgol am Ddim wythnosol yn dechrau’r wythnos hon ar gyfer y rhai a gyflwynodd eu manylion cyfrif banc erbyn 14 Mai 2020. Mae prosesu’r taliadau yn dechrau heddiw. Mae gan bob banc amserlen brosesu wahanol, fodd bynnag disgwyliwn i’r taliad fod yn dangos yn eich cyfrif banc erbyn canol yr wythnos. Ffoniwch ni os nad ydych wedi derbyn y taliad erbyn dydd Iau yr wythnos hon.

Cliciwch ar y ddolen hon am Gyfrifiannell Budd-dal Tai

Gweler isod y ffurflenni sydd ar gael ar gyfer Budd-dal Tai a Lleihau Treth y Cyngor

 

Ffurflenni Ar-lein

Budd-dal Tai a Lleihau Treth y Cyngor Ffurflen Gais

Newid mewn Amgylchiadau

Hunangyflogedig Incwm Ffurflen Gais

Ffurflen Prydau Ysgol am Ddim

Ffurflen Grantiau Gwisg Ysgol

 

Ffurflenni Argraffadwy

Ffurflen Newid mewn Amgylchiadau

Ffurflen Gais Budd-dal Tai a Lleihau Treth Cyngor

Ffurflen Gais Taliad Tai Dewisol

Ffurflen Gais Taliad Dewisol - Costau Symud YN UNIG

Ffurflen Incwm Hunangyflogedig

Ffurflen Costau Gofal Plant

Tystysgrif Incwm a Enillir

Prawf Rhent

Prydau Ysgol am Ddim

Grant Unffurf