Hafan > Preswyl > Treth-Cyngor

Treth Cyngor a Budd-daliadau

Mae gwybodaeth yn yr ardal hon yn cynnwys ein manylion cyswllt, sut i dalu'ch Treth Gyngor a gostyngiadau ac esemptiadau a allai fod yn berthnasol i chi.

Welfare Reform

Flintshire County Council's Welfare Reform Response Team helps customers who are impacted by welfare reform changes such as Universal Credit, Under Occupancy (bedroom tax), restrictions to your Local Housing Allowance rates.

Treth Cyngor

Mae gwybodaeth yn yr ardal hon yn cynnwys ein manylion cyswllt, sut i dalu'ch Treth Gyngor a gostyngiadau ac esemptiadau a allai fod yn berthnasol i chi.

Budd-dal Tai

Os mai chi sy'n gyfrifol am dalu rhent ac os ydych chi ar incwm isel, gallai fod modd i chi gael help i dalu eich rhent i gyd neu ran ohono.

Ffurflen Treth Cyngor

Ffurfflen am Treth Cyngor

Ffurflenni Budd-daliadau

Ffurflenni ar gael ar gyfer Budd-dal Tai a Lleihau Treth y Cyngor

Credyd Cynhwysol

Mae Credyd Cyffredinol yn darparu cymorth ariannol i gartrefi incwm isel ac mae'n disodli'r budd-daliadau canlynol; Budd-dal Tai, Cymhorthdal ​​Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, Credyd Treth Plant a Chredyd Treth Gwaith.

Cyfrifiannell budd-daliadau cyffredinol

Cyfrifiannell i helpu i reoli eich gwariant

Cofrestru E-Hysbysiadau

E-Hysbysiadau yw'r ffordd newydd o dderbyn eich llythyr Budd-dal Tai a Gostyngiad Treth y Cyngor. Yn lle cael hysbysiad papur traddodiadol byddwn yn anfon eich dogfennau drwy e-bost.

E-filio

E-filio yw ffordd newydd o dderbyn eich bil Treth Gyngor. Yn hytrach nag anfon bil papur traddodiadol byddwn yn anfon eich bil atoch drwy e-bost.

Newyddion Budd-daliadau

Y newyddion diweddaraf mewn Budd-daliadau Tai

Budd-dal tai a chyfrifiannell lleihau'r dreth gyngor

Budd-dal tai a chyfrifiannell lleihau'r dreth gyngor.

Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor

Os mai chi sy'n gyfrifol am dalu Treth y Cyngor ac os ydych chi ar incwm isel, gallai fod modd i chi gael help i dalu eich bil Treth y Cyngor i gyd neu ran ohono.

Cyfrifiannell Treth Cyngor

Cyfrifiannell Treth Cyngor

Budd-dal tai - Hysbysiad Preifatrwydd

Hysbysiad preifatrwydd ar gael ar gyfer Budd-dal tai.