Alert Section

Treth Cyngor a Budd-daliadau

Mae gwybodaeth yn yr ardal hon yn cynnwys ein manylion cyswllt, sut i dalu'ch Treth Gyngor a gostyngiadau ac esemptiadau a allai fod yn berthnasol i chi.

Treth Cyngor

Mae gwybodaeth yn yr ardal hon yn cynnwys ein manylion cyswllt, sut i dalu'ch Treth Gyngor a gostyngiadau ac esemptiadau a allai fod yn berthnasol i chi.

Budd-dal Tai

Os mai chi sy'n gyfrifol am dalu rhent ac os ydych chi ar incwm isel, gallai fod modd i chi gael help i dalu eich rhent i gyd neu ran ohono.

Grant Caledi i Denantiaid ar gyfer tenantiaid yn y sector rhentu preifat: y coronafeirws

To apply for a Tenancy Hardship Grant, you must have had financial hardship due to the Covid-19 pandemic that meant that you have not been able to pay your rent.

Self Isolation Support Payment

If you have been contacted by NHS Wales Test, Trace, protect service (TTP) and been told to self-isolate, you may be entitled to Financial Support

Good Food Flintshire

Sicrhau fod yr holl breswylwyr yn Sir y Fflint wedi'u bwydo'n dda.

Prydau Ysgol a Grantiau Gwisg Am Ddim

Prydau Ysgol a Grantiau Gwisg Am Ddim

Coronafeirws - Cefnogaeth

Covid-19 Universal Credit Support & Advice

mixed age couples

Mixed aged couples

Ffurflenni Budd-daliadau

Ffurflenni ar gael ar gyfer Budd-dal Tai a Lleihau Treth y Cyngor

Ffurflen Treth Cyngor

Ffurfflen am Treth Cyngor

Tîm Diwygio Lles

Nod Cymorth Lles yw helpu cwsmeriaid sydd angen cymorth â rheoli arian a thalu biliau yn brydlon

Credyd Cynhwysol

Mae Credyd Cyffredinol yn darparu cymorth ariannol i gartrefi incwm isel ac mae'n disodli'r budd-daliadau canlynol; Budd-dal Tai, Cymhorthdal ​​Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, Credyd Treth Plant a Chredyd Treth Gwaith.

Disabled Facilities Grant

Disabled Facilities Grant (DFG) is a type of financial assistance used to help with adapting the home.

Budd-dal tai a chyfrifiannell lleihau'r dreth gyngor

Budd-dal tai a chyfrifiannell lleihau'r dreth gyngor.

Cyfrifiannell budd-daliadau cyffredinol

Cyfrifiannell i helpu i reoli eich gwariant

Cyfrifiannell Treth Cyngor

Cyfrifiannell Treth Cyngor

Newyddion Budd-daliadau

Y newyddion diweddaraf mewn Budd-daliadau Tai

Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor

Os mai chi sy'n gyfrifol am dalu Treth y Cyngor ac os ydych chi ar incwm isel, gallai fod modd i chi gael help i dalu eich bil Treth y Cyngor i gyd neu ran ohono.

Cofrestru E-Hysbysiadau

E-Hysbysiadau yw'r ffordd newydd o dderbyn eich llythyr Budd-dal Tai a Gostyngiad Treth y Cyngor. Yn lle cael hysbysiad papur traddodiadol byddwn yn anfon eich dogfennau drwy e-bost.

E-filio

E-filio yw ffordd newydd o dderbyn eich bil Treth Gyngor. Yn hytrach nag anfon bil papur traddodiadol byddwn yn anfon eich bil atoch drwy e-bost.

Budd-dal tai - Hysbysiad Preifatrwydd

Hysbysiad preifatrwydd ar gael ar gyfer Budd-dal tai.

Treth Cyngor - Hysbysiad Preifatrwydd

Treth Cyngor - Hysbysiad Preifatrwydd