Alert Section

Cyfrifiannell Treth Cyngor


Cyfrifiannell Treth Cyngor


Band Treth Cyngor A Mewn Argoed

Gwasanaeth Cost
Cyngor Sir y Fflint : £929.67
Comisinydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru : £203.7
Argoed Cyngor Cymuned : £21.12
Cost Cyfanswm : £1154.49