Cyfrifiannell Treth Cyngor


Cyfrifiannell Treth Cyngor


Band Treth Cyngor A Mewn Argoed

Gwasanaeth Cost
Cyngor Sir y Fflint : £894.34
Comisinydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru : £193.74
Argoed Cyngor Cymuned : £21.12
Cost Cyfanswm : £1109.2