Alert Section

Cyfrifiannell Treth Cyngor 2023/24


Cyfrifiannell Treth Cyngor


Band Treth Cyngor A Mewn Argoed

Gwasanaeth Cost
Cyngor Sir y Fflint : £1014.22
Comisinydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru : £222.06
Argoed Cyngor Cymuned : £21.12
Cost Cyfanswm : £1257.4