Cofrestru E-Hysbysiadau


I gofrestru ar gyfer E-Hysbysiadau a derbyn eich llythyrau dyfarniad Budd-dal Tai a Gostyngiad Treth y Cyngor drwy e-bost, cliciwch ar un o'r dolenni isod:

Ar gyfer Hawlwyr
Cliciwch Yma

Ar gyfer Landlordiaid
Cliciwch Yma