Alert Section

Cofrestru E-Hysbysiadau


I gofrestru ar gyfer E-Hysbysiadau a derbyn eich llythyrau dyfarniad Budd-dal Tai a Gostyngiad Treth y Cyngor drwy e-bost, cliciwch ar un o'r dolenni isod:

 

Gwybodaeth bwysig ynglŷn â thanysgrifio i dderbyn E-Hysbysiadau

 

  • Chi sy’n gyfrifol am gadw cyfrif e-bost dilys er mwyn defnyddio’r gwasanaeth E-Hysbysiadau
  • Chi sy’n gyfrifol am gywirdeb a dilysrwydd y cyfeiriad e-bost a ddarparwch
  • Os bydd eich cyfrif e-bost yn cael ei annilysu neu ei gau neu os hoffech i ni anfon hysbysiadau i gyfrif e-bost gwahanol, chi sy’n gyfrifol am gysylltu â’r Gwasanaeth Budd-daliadau ar unwaith
  • Gallwch gysylltu â ni drwy e-bost ar housingbenefits@flintshire.gov.uk
  • Os darperir cyfeiriad e-bost anghywir neu os nad yw’n weithredol bellach a bod yr hysbysiad yn cael ei anfon a’i dychwelyd at y Cyngor, byddwn yn tynnu eich enw oddi ar rhestr danysgrifio’r gwasanaeth E-Hysbysiadau fel mater o drefn a bydd y Cyngor yn dychwelyd at ddarparu hysbysiadau papur i chi drwy’r post yn lle.