Cyfrifiannell budd-daliadau cyffredinol


Budd-dal Universal

Bydd y gyfrifiannell yn dangos i chi sut i reoli eich gwariant a chyllidebu ac yn gywir, yn gyflym ac yn syml i'w defnyddio. Unwaith y byddwch wedi ychwanegu eich gwybodaeth gallwch weld yn glir ble y gallwch arbed arian a meysydd allweddol i weithio ar.

Gallwch weld os byddwch yn well eich byd mewn gwaith a hyd yn oed chwilio drwy swyddi gwag lleol trwy adeiladwyd yn Universal Paru Swyddi.

Cliciwch yma am Better Off cyfrifiannell 

Gallwch hefyd weithio allan eich cyllideb drwy ddefnyddio'r ddolen isod.

Cliciwch yma am cyfrifiannell Gyllideb