Alert Section

Cyfrifiannell Budd-daliadau


Gallwch ddefnyddio cyfrifiannell budd-daliadau annibynnol a dienw am ddim i wirio beth y gallech fod yn gymwys iddo.

Mae’r swm a gewch yn ddibynnol ar eich incwm ac amgylchiadau. Defnyddiwch gyfrifiannell budd-daliadau'r llywodraeth (external link) i wirio pa gymorth ariannol y gallech fod yn gymwys i’w dderbyn.

Defnyddiwch gyfrifiannell budd-daliadau'r llywodraeth