Alert Section

Ciplun o'r Cynghorydd Mared Eastwood


Penodwyd y Cynghorydd Mared Eastwood yn Is-gadeirydd Cyngor Sir y Fflint.

Mae hi’n cynrychioli ward New Brighton ac wedi bod yn aelod o’r Cyngor ers mis Mai 2017.

Mae’r Cynghorydd Eastwood wedi helpu i drefnu, cyflwyno a chefnogi digwyddiadau cymunedol amrywiol ac, ar hyn o bryd, yn hefyd Clerc i Cyngor Cymyned Argoed.

Mae Cynghorydd Eastwood wedi byw yn New Brighton ers dros 18 mlynedd gyda’i gwr a’i dau fab.  Ei gŵr, Mr Tim Eastwood, fydd ei chonsort.