Alert Section

Cyfansoddiad a Cod Rheolaeth Gorfforaethol


Cyfansoddiad

Mae ein cyfansoddiad yn gosod allan sut mae ein cyngor yn gweithredu, sut y caiff penderfyniadau eu gwneud a’r gweithdrefnau a ddilynir i sicrhau fod y penderfyniadau hyn yn effeithlon, yn amlwg ac yn atebol i bobl leol.

Canllaw i Gyfansoddiad Cyngor Sir y Fflint

Rydym yn diweddaru ein Cyfansoddiad ar hyn o bryd felly mae’n bosibl y bydd rhai o’r cyfeiriadau a’r rhifau tudalennau’n anghywir. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y Cyfansoddiad, cysylltwch â Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd - Steven Goodrum ar 01352 702320.

Côd Rheolaeth Gorfforaethol

Rheolaeth Gorfforaethol yw’r gyfundrefn mae awdurdodau lleol yn defnyddio i gyfarwyddo a rheoli eu ffwythiannau sy’n perthnasu i’w cymunedau.  

Sylwch fod y Cyfansoddiad yn cael ei ddiweddaru a’i chyfieithu ar hyn o bryd.