Hafan > Preswyl > Adroddiadau Blynyddol Aelodau

Adroddiadau Blynyddol Aelodau

Mae gofyn i’r Cyngor wneud trefniadau i alluogi Aelodau i gynhyrchu adroddiad blynyddol o’u gwaith os ydynt yn dymuno a’i gyhoeddi. Cyhoeddir adroddiadau blynyddol felly yn y rhan hon o’r wefan ar gyfer blwyddyn galendr 2017/18.

Cynghorydd Mike Allport
Cynghorydd Clive Carver
Cynghorydd Carol Ellis
Cynghorydd Paul Johnson
Cynghorydd Hilary McGuill
Cynghorydd Paul Shotton
Cynghorydd Rita Johnson   
Cynghorydd Chris Bithell

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol