Alert Section

Adroddiadau Blynyddol Aelodau


Mae gofyn i’r Cyngor wneud trefniadau i alluogi Aelodau i gynhyrchu adroddiad blynyddol o’u gwaith os ydynt yn dymuno a’i gyhoeddi. Cyhoeddir adroddiadau blynyddol felly yn y rhan hon o’r wefan ar gyfer blwyddyn galendr 2021/22.

Adroddiadau Blynyddol 2021/22

Cynghorydd Michelle Perfect 

Adroddiadau Blynyddol 2023/24