Alert Section

Sir y Fflint a chi yn ymladd Coronafeirws COVID-19 fel un


Paul - Technoleg Gwybodaeth - 1 Gorfennaf 2020

Sophie - Llywodraethu Gwybodaeth - 26 Mehefin 2020 

 

Peter - Marchnadoedd - 18 Mehefin 2020

Jo - Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd - 18 Mehefin 2020 

Gwennan - Theatr Clwyd - 16 Mehefin 2020

James - NEWCIS - 12 Mehefin 2020

Donna - NEWCIS - 10 Mehefin 2020

John - Wirfoddolwr - 3 Mehefin 2020

Lee - Dîm Diogelwch Nwy -  2 Mehefin 2020

Andy - Well-Fed - 27 Mai 2020

Rob - Safonau Masnach - 20 Mai 2020

Emily - Gwasanaethau Cymdeithasol - 14 Mai 2020

Claire - Tîm Digartrefedd - 11 Mai 2020

Graham - Canolfan Gyswllt - 7 Mai 2020

Ian - Wardeniaid Cymdogaeth - 6 Mai 2020

Alex - Ailgylchu a Gwastraff - 4 Mai 2020

Craig - Ysgolion - dysgu o bell - 1 Mai 2020

Brian - Atgyweirio Tai - 30 Ebrill 2020

Jane - Swyddfa'r Cofrestrydd - 27 Ebrill 2020

Claire - Well-Fed - 24 Ebrill 2020

Mike - PPE  - 23 Ebrill 2020

Mike - Rheoli Anifeiliaid a Rheoli Phlâu - 21 Ebrill 2020

Melissa - Diwygio Lles a Budd-daliadau - 17 Ebrill 2020

James - Ysgol Hwb - 16 Ebrill 2020

Rachel - Prydau Ysgol am Ddim - 10 Ebrill 2020

Gabby - Tim Derbyniadau Gwasanaethau - 8 Ebrill 2020

Laura - Tim Trethi Busnes - 6 Ebrill 2020