Hafan > Preswyl > Cynllunio-Rhag-Argyfwng

Cynllunio Argyfwng

Gwybodaeth am Gynllunio at Argyfwng. Bydd y dudalen hon hefyd yn rhoi gwybodaeth i chi am ddigwyddiadau ac argyfyngau mawr a pharhaus sy'n effeithio ar Sir y Fflint.

Cynllunio rhag argyfwng

Cynllunio rhag argyfwng

Defnyddiau peryglus

Cyngor a gwybodaeth ar achosion sy'n ymwneud â deunyddiau peryglus.

Gadael mewn argyfwng

Cyngor ar gyfer paratoi i adael mewn argyfwng

Llifogydd

Beth i'w wneud os bydd llifogydd

Tân

Mewn achos o dân, deialwch 999 a gofynnwch am y frigâd dân

Twydd eithafol

Gwybodaeth am yr hyn gallwch ei wneud yn ystod cyflyrau tywydd eithafol

Yn dilyn argyfwng

Darganfod y camau i'w cymryd yn dilyn argyfwng

Coronavirus (Covid-19): council services update

Coronavirus (Covid-19): council services update

Cwestiynau Cyffredin Gwasanaethau'r Cyngor Coronafeirws COVID-19

Coronavirus COVID-19 Council Services FAQs

Profi Olrhain Diogelu:

Test Trace Protect