Cynllunio Argyfwng

Gwybodaeth am Gynllunio at Argyfwng. Bydd y dudalen hon hefyd yn rhoi gwybodaeth i chi am ddigwyddiadau ac argyfyngau mawr a pharhaus sy'n effeithio ar Sir y Fflint.

Coronavirus COVID-19 Local Lockdown Restrictions

Coronavirus COVID-19 Local Lockdown Restrictions

Cyfnod-Clo-Lleol-yn-Sir y Fflint-–-beth-sydd-angen-ei-wybod-os-ydych-yn-bwriadu-bwyta-allan-neu-ymweld-â'ch-tafarn-lleol

Cyfnod Clo Lleol yn Wrecsam – beth sydd angen ei wybod os ydych yn bwriadu bwyta allan neu ymweld â'ch tafarn lleol

Cynllunio rhag argyfwng

Cynllunio rhag argyfwng

Defnyddiau peryglus

Cyngor a gwybodaeth ar achosion sy'n ymwneud â deunyddiau peryglus.

Gadael mewn argyfwng

Cyngor ar gyfer paratoi i adael mewn argyfwng

Gwasanaethau'r Cyngor a'r tywydd

Gwasanaethau'r Cyngor a'r tywydd

Llifogydd

Beth i'w wneud os bydd llifogydd

Llythyr gan y Bwrdd Iechyd am coronafirws a'r brechlyn

Betsi Cadwaladr University Health Board vaccination letter

Profi Olrhain Diogelu

Test Trace Protect

Profi, Olrhain, Diogelu – cefnogaeth lles meddyliol wrth hunan-ynysu

Rhifau ffôn lleol a chenedlaethol defnyddiol ac adnoddau i helpu gyda'ch lles meddyliol.

Tân

Mewn achos o dân, deialwch 999 a gofynnwch am y frigâd dân

Twydd eithafol

Gwybodaeth am yr hyn gallwch ei wneud yn ystod cyflyrau tywydd eithafol

Yn dilyn argyfwng

Darganfod y camau i'w cymryd yn dilyn argyfwng