Profi Olrhain Diogelu


 Cliciwch yma i archebu prawf os oes gennych symptomau COVID-19

neu ffoniwch 119

Mae cynllun Profi Olrhain Diogelu newydd wedi’i lansio gan Lywodraeth Cymru i helpu i reoli lledaeniad COVID-19.Bydd Profi Olrhain Diogelu yn cynnwys:

  1. Profi pobl sydd â symptomau, tra byddant yn hunan ynysu ac yn gofyn am brawf
  2. Olrhain yr unigolion hynny sydd wedi bod mewn cysylltiad â’r un sydd wedi cael prawf positif, gan ofyn iddynt hunan ynysu
  3. Diogelu’r gymuned, yn enwedig y rhai mwyaf bregus

Os nad yw’r symptomau o ganlyniad i COVID-19, ni fydd yr un a gofodd y prawf na’r rheiny sydd wedi bod mewn cysylltiad ag ef bellach yn gorfod hunan ynysu.