Hafan > Preswyl > Cynllunio-Rhag-Argyfwng > Profi Olrhain Diogelu

Profi Olrhain Diogelu

BCU Together we'll keep Wales safe Eng

Mae cynllun Profi Olrhain Diogelu newydd wedi’i lansio gan Lywodraeth Cymru i helpu i reoli lledaeniad COVID-19.Bydd Profi Olrhain Diogelu yn cynnwys:

  1. Profi pobl sydd â symptomau, tra byddant yn hunan ynysu ac yn gofyn am brawf
  2. Olrhain yr unigolion hynny sydd wedi bod mewn cysylltiad â’r un sydd wedi cael prawf positif, gan ofyn iddynt hunan ynysu
  3. Diogelu’r gymuned, yn enwedig y rhai mwyaf bregus

Os nad yw’r symptomau o ganlyniad i COVID-19, ni fydd yr un a gofodd y prawf na’r rheiny sydd wedi bod mewn cysylltiad ag ef bellach yn gorfod hunan ynysu.

Profi Olrhain Diogelu: Eich Cwestiynau - manylion am bwy fydd yn cael eu profi am COVID-19 a sut.

Gwneud cais am Brawf  - cael prawf i weld os oes gennych COVID-19.

Strategaeth Llywodraeth Cymru - manylion llawn am gynllun Profi Olrhain Diogelu Llywodraeth Cymru. 

 

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol