Alert Section

Ystadegau Rhyddid Gwybodaeth


Cliciwch ar y wybodaeth isod am fanylion ynghylch ymateb Cyngor Sir Y Fflint i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth, sy'n cael eu cyhoeddi bob chwarter blwyddyn. 

Ystadegau Rhyddid Gwybodaeth/Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol