Hafan > Preswyl > Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth

Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth

Diogelu data a rhyddid gwybodaeth

Hysbysiad preifatrwydd

Beth i'w ddisgwyl pan fydd y Cyngor yn casglu gwybodaeth bersonol

Amodau A Thelerau

Amodau A Thelerau

Canllaw ar gyfer gwybodaeth hygrych

Ble i gael hyd i wybodaeth a gyhoeddwyd gan y Cyngor

Cynllun Cyhoeddi Enghreifftiol

Gweld Cynllun Cyhoeddi Enghreifftiol y Comisiynydd Gwybodaeth

Deddf Diogelu Data

Y Ddeddf Diogelu Data: cyngor a'r drefn gwyno. Sut i wneud Cais Gwrthrych am Wybodaeth

Menter Twyll Cenedlaethol

Gweld y Fenter Atal Twyll Genedlaethol

Rhyddid Gwybodaeth / Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol

Sut i ofyn am wybodaeth; Taliadau; Gweithdrefn gwyno

Ystadegau Rhyddid Gwybodaeth

Mae'n hystadegau Rhyddid Gwybodaeth i'w gweld yma. Cânt eu cyhoeddi bob chwarter