Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth

Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth

Rhyddid Gwybodaeth / Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol

Sut i ofyn am wybodaeth; Taliadau; Gweithdrefn gwyno

Freedom of Information Statistics

Mae'n hystadegau Rhyddid Gwybodaeth i'w gweld yma. Cânt eu cyhoeddi bob chwarter

Menter Twyll Cenedlaethol

Gweld y Fenter Atal Twyll Genedlaethol

Guide to readily accessible information

Ble i gael hyd i wybodaeth a gyhoeddwyd gan y Cyngor

Model Publication Scheme

Gweld Cynllun Cyhoeddi Enghreifftiol y Comisiynydd Gwybodaeth

Privacy Notice

Beth i'w ddisgwyl pan fydd y Cyngor yn casglu gwybodaeth bersonol

Data Protection

Y Ddeddf Diogelu Data: cyngor a'r drefn gwyno. Sut i wneud Cais Gwrthrych am Wybodaeth

Hawlfraint

Hawlfraint - Ailddefnyddio Gwybodaeth am y Sector Cyhoeddus

Terms and Conditions

Mae Cyngor Sir y Fflint yn gwneud ei orau glas i sicrhau mai'r wybodaeth ddiweddaraf a gyhoeddir ar y wefan hon, a'i bod yn gywir, ond nid yw'n derbyn cyfrifoldeb cyfreithiol o ran gwallau a chamgymeriadau. Mae Cyngor Sir y Fflint yn cadw'r hawl i newid cynnwys y wefan yn ddirybudd.