Alert Section

Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth

Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth

Rhyddid Gwybodaeth / Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol

Sut i ofyn am wybodaeth; Taliadau; Gweithdrefn gwyno

Ystadegau Rhyddid Gwybodaeth

Mae'n hystadegau Rhyddid Gwybodaeth i'w gweld yma. Cânt eu cyhoeddi bob chwarter

Menter Twyll Cenedlaethol

Gweld y Fenter Atal Twyll Genedlaethol

Canllaw Cyngor Sir y Fflint i Wybodaeth

Ble i gael hyd i wybodaeth a gyhoeddwyd gan y Cyngor

Cynllun Cyhoeddi

Paratowyd a chymeradwywyd y cynllun cyhoeddi enghreifftiol hwn gan y Comisiynydd Gwybodaeth. Gellir ei fabwysiadu heb ei addasu gan unrhyw awdurdod lleol heb gymeradwyaeth bellach a bydd yn ddilys hyd nes y clywir yn wahanol.

Cynllun Cyhoeddi Enghreifftiol

Gweld Cynllun Cyhoeddi Enghreifftiol y Comisiynydd Gwybodaeth

Hysbysiad Preifatrwydd

Beth i'w ddisgwyl pan fydd y Cyngor yn casglu gwybodaeth bersonol

Deddf Diogelu Data

Y Ddeddf Diogelu Data: cyngor a'r drefn gwyno. Sut i wneud Cais Gwrthrych am Wybodaeth

Hawlfraint

Hawlfraint - Ailddefnyddio Gwybodaeth am y Sector Cyhoeddus

Amodau A Thelerau

Mae Cyngor Sir y Fflint yn gwneud ei orau glas i sicrhau mai'r wybodaeth ddiweddaraf a gyhoeddir ar y wefan hon, a'i bod yn gywir, ond nid yw'n derbyn cyfrifoldeb cyfreithiol o ran gwallau a chamgymeriadau. Mae Cyngor Sir y Fflint yn cadw'r hawl i newid cynnwys y wefan yn ddirybudd.