Alert Section

Cynllun Cyhoeddi Enghreifftiol


Paratowyd a chymeradwywyd y cynllun cyhoeddi enghreifftiol hwn gan y Comisiynydd Gwybodaeth. Gellir ei fabwysiadu heb ei addasu gan unrhyw awdurdod lleol heb gymeradwyaeth bellach a bydd yn ddilys hyd nes y clywir yn wahanol.

Mae’r cynllun cyhoeddi hwn yn rhwymo awdurdod i ofalu bod gwybodaeth ar gael i’r cyhoedd fel rhan o’i weithgareddau busnes arferol. Mae’r wybodaeth a gynhwysir yn perthyn i’r dosbarthiadau o wybodaeth a grybwyllir yn y ddogfen isod, lle bo’r wybodaeth hon yn cael ei chadw gan yr awdurdod.

Model Publication Scheme