Cronfa Deddf Eglwys Cymru


Mae’r cyfrifoldeb am weinyddu Cronfa’r Degwm yn trosglwyddo o Gyngor Sir y Fflint i’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru o fis Ebrill 2018

Bydd ffurflenni cais a nodiadau canllaw ar gael ar eu gwefan yn fuan.  I gael rhagor o wybodaeth gallwch gysylltu â’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru ar:

Gwefan:   http://www.cfiw.org.uk/cym/cysylltu
E-bost:     info@cfiw.org.uk
Ffôn:        02920 379 580Neu


Nodwch: - bydd pob cais a anfonwyd at Gyngor Sir y Fflint yn ymgeisio am gyllid yn cael eu hanfon at Y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru i’w hystyried yn eu gwrandawiadau panel