Alert Section

Tai Gwag


I gartrefi sydd wedi bod yn wag am gyfnod hir (dros chwe mis), gallwn osod gorchymyn prynu gorfodol, rhoi defnydd newydd iddynt, eu dymchwel neu eu meddiannu.  Gallwn hefyd wneud gwaith i ddiogelu adeiladau gwag rhag mynediad di-awdurdod.

Os hoffech roi gwybod i ni am gartref sydd wedi bod yn wag am gyfnod hir, cysylltwch â ni trwy ddefnyddio’r manylion cyswllt isod.

Swyddog Tai Gwag 01352 703398.

Uned Rheoli’r Amgylchedd ffoniwch 01352 703402.