Alert Section

Wythnos Diogelwch Nwy


Cadwch eich cartref yn ddiogel 

Dylai cyfarpar nwy gael eu gwirio er diogelwch unwaith y flwyddyn a’u trin yn rheolaidd gan beiriannydd cofrestredig Diogelwch Nwy.

Gallwch ganfod a gwirio peiriannydd yma GasSafeRegister.co.uk

Gall cyfarpar nwy anniogel eich rhoi mewn perygl o wenwyn carbon monocsid, nwy yn gollwng, tanau a ffrwydradau. Cadwch yn ddiogel a helpwch eich anwyliaid i gadw'n ddiogel yn eu cartrefi hefyd. I gael mwy o wybodaeth, ewch i:

www.gassaferegister.co.uk/gassafetyweek

Dilyn: @GasSafetyWeek

Taflen: Wythnos Diogelwch Nwy (0.9MB)