Alert Section

Cymunedau am Waith


Un o Raglenni Llywodraeth Cymru yw Cymunedau am Waith (CaW). Fe'i hariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) i gyflenwi gwasanaethau cymorth cyflogaeth yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Mae Cymunedau am Waith yn canolbwyntio ar leihau nifer y bobl ifanc 16-24 sy'n NEET. Mae hefyd yn ceisio cynyddu cyflogadwyedd oedolion economaidd anweithgar ac oedolion sydd wedi bod yn ddi-waith ers cyfnod hir y ceir rhwystrau cymhleth rhyngddynt a chyflogaeth.

Ffurflen Cyfeirio

Am wybodaeth bellach cysylltwch 01352 704430.