Alert Section

Sut i Wneud Cais

Cewch wybodaeth i'ch helpu i lenwi'r ffurflen gais ar y tudalennau a ganlyn. Os na chewch hyd i wybodaeth benodol neu os hoffech unrhyw fath o gymorth ychwanegol, os gwelwch yn dda cysylltwch รข'n gwasanaethau i weithwyr ar 01352 702060.

Caiff ein holl swyddi gwag eu hysbysebu ar wefan Sir y Fflint. Os hoffech wneud cais am unrhyw un o'r swyddi hyn, rydym yn eich annog i wneud hynny drwy lenwi ffurflen gais ar-lein. Ni allwn dderbyn ffurflenni CV cyffredinol.

Llenwi FFurflen Gais

Rydym yn argymell eich bod yn darllen y nodiadau canllaw cyn cyflwyno'ch ffurflen gais (PDF yn agor ffenestr newydd)

Archwiliadau Cyn Penodi

Pa archwiliadau y byddwn yn eu cynnal a pham

Paratoi ar gyfer eich cyfweliad

Awgrymiadau defnyddiol