Alert Section

Cofrestr o Safleoedd Posibl


Mae’r Cyngor wedi paratoi Cofrestr o Safleoedd Posibl.  Mae’r Gofrestr ar gael hefyd ar gopi caled yn Swyddfeydd y Sir yn yr Ewlo a’r Fflint, yng nghanolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu.
Bydd y Gofrestr ar gael er gwybodaeth yn unig ac ni chaiff sylwadau ar y Safleoedd Posibl eu derbyn. Os bydd safle penodol yn cael ei gynnwys yn y CDLl yn dilyn asesiad, bydd cyfle i gynnig sylwadau ar ôl y broses ymgynghori ffurfiol.

Gallwch chwilio am Safle Posibl mewn dwy ffordd:

 

Ar y Map:
Cliciwch ar y map isod i chwilio am y Safleoedd Posibl a gyflwynwyd. Cewch ragor o fanylion am Safle Posibl drwy agor y gofrestr isod a chwilio’n ôl anheddiad.

Cofrestr o Safleoedd Posibl – Map 

Yn ôl Setliad:
Cliciwch ar anheddiad yn y rhestr isod i weld y Safleoedd Posibl yn yr anheddiad hwnnw.  Bydd dogfen yn agor ar gyfer pob anheddiad yn cynnwys gwybodaeth am bob safle a chynllun yn dangos ffin y safle.

Welsh currently being prepared. Please see English.

safleoedd posibl - cyflwyniad a chwedl
Afonwen (AFN)
Alltami (ALLT)
Bagillt (BAG)
Bretton (BRET)
Brychdyn (BROU)
Brynffordd (BRYN)
Bwcle (BUC)
Carmel (CAR)
Caerwys (CAE)
Cilcain (CIL)
Coed Talon / Pontybotgin (COE)
Cei Connah (CON)
Cymau (CYM)
Glannau Dyfrdwy (DEE)
Dobshill (DOB)
Drury / Burntwood (DRU)
Ewlo (EWL)
Ffynnongroyw (FFY)
Y Fflint (FLI)
Mynydd y Fflint (FMT)
Garden City (GAR)
Gorsedd (GOR)
Maes Glas (GRE)
Gronant (GRO)
Gwaenysgor  (GWAE)
Y Waun (GFD)
Gwernymynydd (GYM)
Gwespyr (GWE)
Helygain (HAL)
Penarlâg (HWN)
Hendre (HEN)
Higher Kinnerton (HK)
Treffynnon (HOL)
Yr Hôb / Caergwrle / Abermorddu / Cefn y Bedd (HCAC)
Coed-llai (LEE001)
Licswm (LIX)
Llanfynydd (LFD)
Llong (LNG)
Mancot (MAN)
Yr Wyddgrug (MOL)
Mostyn (MOS)
Mynydd Isa (MYN)
Nannerch (NAN)
Nercwys (NER)
New Brighton (NEW)
Llaneurgain (NOR)
Northop Hall (NH)
Padeswood (PAD)
Pantasa (PAPH)
Pantymwyn (PANT)
Pentre Helygain (PH)
Pen y ffordd PYF)
Penyffordd / Penymynydd (PEN)
Pontblyddyn (PONT)
Rhes y cae (RYC)
Rhewl Mostyn (RHE)
Rhosesmor (RHO)
Rhydymwyn (RHYD)
Saltney (SAL)
Sandycroft (SAN)
Sealand (SEA)
Shotton / Aston SHO)
Sychdyn (SYCH)
Trelogan / Berthengam (TLD)
Treuddyn (TREU)
Trelawnyd (TLD)
Tre-Mostyn (TMN)
Chwitffordd (WH)
Ysceifiog (YSC)

 

  • Mae'r Safleoedd Posibl sy'n ymwneud â thir y tu ôl i Millstone Park, Penyffordd ar gyfer safle ysgol (PEN041) wedi'i dynnu'n ôl.
  • Cafodd y map ar gyfer SYCH006 ar gyfer y Gofrestr o Safleoedd Posibl ei anodi’n anghywir ac mae’n awr wedi’i newid i adlewyrchu’r ffaith bod y safle wedi’i gyflwyno i’w ddiogelu. 
  • Cafodd y map ar gyfer TREU004 ei anodi’n anghywir ac mae’n awr wedi’i newid i adlewyrchu’r ffaith bod y safle a gyflwynwyd i’w ystyried yn fwy na hwnnw na amlinellwyd.
  • Yn y gofrestr yn unig , mae'r mapiau ar gyfer NOR029 & NOR030 wedi'u hanodi'n anghywir.
  • Mae'r map ar gyfer NOR033 ei hanodi yn anghywir ac mae bellach wedi'i ddiwygio i adlewyrchu'n gywir y safle i'w hystyried. 
  • Mae'r map ar gyfer SHO002 (Adj Poor Clare Convent) yn hanodi'n anghywir ac mae bellach wedi'i ddiwygio i HWN012 i adlewyrchu'n gywir y ffaith bod y safle yn ymwneud yn well ag anheddiad Penarlâg.
  • Mae'r map ar gyfer SHO003 (Dwyrain o Hall Aston ) yn hanodi'n anghywir ac mae bellach wedi'i ddiwygio i HWN013 i adlewyrchu'n gywir y ffaith bod y safle yn ymwneud yn well ag anheddiad Penarlâg.
  • Safle Ymgeisiol yn ymwneud â thir yn y tir tu cefn i Cwrt Rhyd Galed , Yr Wyddgrug (MOL003 / 014) wedi cael ei dynnu'n ôl .

  • Safle Ymgeisiol BUC043 wedi cael ei leihau yn dilyn cais a wnaed gan y tirfeddiannwr i dynnu rhan o'r safle ym mis Mai 2017.

  • Mae'r Safleoedd Posibl sy'n ymwneud â thir wrth ymyl 8 Station Lane, Penarlag (HWN009) wedi'i dynnu'n ôl.