Alert Section

Eiddo Cymeradwy


Ystafell Seremonïau Neuadd Llwynegrin, Y Swyddfa Gofrestru, Yr Wyddgrug

Llwynegrin Hall Ceremony Room / Ystafell SeremonĂ¯au Neuadd Llwynegrin

Lleoliadau Cymeradwy: 


 Eiddo Cymeradwy Lleoliad Dyddiad Dod i Ben Trwydded

Beaufort Park Hotel
Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6RQ
Rhif ffôn: 01352 758646
Rhif ffacs: 01352 757132
E-bost: info@beaufortparkhotel.co.uk

 9 Ebrill 2027

Clawdd Offa Farm
Wrexham Road, Pen-y-Ffordd, Flintshire.  CH4 0HT
Rhif ffôn:  01978 761717 

8 Mawrth 2025

Fflint Neuadd y Dref
Market Square, Fflint. CH6 5NW
Rhif ffôn: 01352 734414
Rhif ffacs:: townclerk@flinttowncouncil.gov.wales

28 Hydref 2024

Gerddiduon Farm
Denbigh Road, Mold, Sir y Fflint. CH7 5HE

16 Mehefin 2025

Gwesty Flint Mountain
Ffordd Llaneurgain, Y Fflint, Sir y Fflint, CH6 5QG
Rhif ffôn: 01352 736000
Rhif ffacs: 01352 736010
E-bost: reception@flintmountainparkhotel.co.uk

18 Tachwedd 2025

Gwesty Highfield Hall
Ffordd Caer, Llaneurgain, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6AZ
Rhif ffôn: 01352 840221
Rhif ffacs: 01352 840221
E-bost: highfieldhallch7@btinternet.com

 18 Rhagfyr 2025

Harrison's Hall
Gwernymynydd, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 5JS
Rhif ffôn: 01352 700177
Rhif ffacs: 01352 755499
E-bost: info@harrisonshall.co.uk 

19 Gorffennaf 2026

Gwesty Soughton Hall
Llaneurgain, Sir y Fflint, CH7 6AB
Rhif ffôn: 01352 840811
Rhif ffacs: 01352 840382
E-bost: info@soughtonhall.co.uk

 7 Mehefin 2026

Gwesty Springfield
Gwibffordd yr A55, Pentre Helygain, Treffynnon, Sir y Fflint, CH8 8BD
Rhif ffôn: 01352 780503
Rhif ffacs: 01352 780826

9 Awst 2026

Hawarden Castle Pavilion
Chester Road
Hawarden
Flintshire
CH5 3FB
Rhif ffôn:  01244 784122
Ebost: phoebe@hawardenestate.co.uk

22 Medi 2026

Holiday Inn Chester West
A55 Gorllewinol, Northop Hall, Sir y Fflint, CH7 6HB
Rhif ffôn: 01244 550011
Rhif ffacs: 01244 550763

 7 Mehefin 2026

Penbedw Estate
Penbedw Uchaf, Nannerch, Sir y Fflint CH7 5QT
Rhif ffon: 01352 740196

 10 Chwefror 2026

Pentrehobyn Estate
Old Wrexham Road, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. CH7 4HE
Rhif ffôn: 01352 752443
Rhif ffacs: 01352 752443
E-bost: stay@pentryhobyn.co.uk

 22 Hydref 2020

Theatr Clwyd
Raikes Lane, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. CH7 1YA
Rhif ffôn: 01352 756331
Rhif ffacs: 01352 701558
E-bost: nathan.stewart@theatrclwyd.com

28 Ebrill 2025

The Celtic Arms
Northop Country Park
Northop, Flintshire. CH7 6WA

27 Medi 2026

The Coach House at Soughton Hall
Soughton Hall, Northop Road, Sychdyn, Flintshire. 
CH7 6AB
Rhif ffôn:  01352 840811  

8 Mawrth 2025

Village Hotel Club St David’s 
Parc Dewi Sant Ewlo, Sir y Fflint, CH5 3YB
Rhif ffôn: 01244 560640
Rhif ffacs: 01244 520930
Ebost: stdavidshub@village-hotels.com

 8 Chwefror 2027

Ystafell Seremonia
Neuadd Llwynegrin 
Y Swyddfa Gofrestru, Yr Wyddgrug

1 Ionawr 2027

  

Hysbysiad cyhoeddus

Gall unrhyw yn sy'n gwrthwynebu'r caniatâd hwnnw gyflwyno hysbysiad ysgrifenedig, gan nodi'r rhesymau dros y gwrthwynebiad, a hynny cyn pen 21 niwrnod ar ôl dyddiad cyntaf y cyhoeddiad hwn a'i gyfeirio at Prif Swyddog (Llywodraethu), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NG.

  •  

    Nid oes unrhyw hysbysiadau cyhoeddus.