Eiddo Cymeradwy


Ystafell Seremonïau Neuadd Llwynegrin, Y Swyddfa Gofrestru, Yr Wyddgrug

Llwynegrin Hall Ceremony Room / Ystafell Seremonïau Neuadd Llwynegrin

Lleoliadau Cymeradwy:

 

 Eiddo Cymeradwy Lleoliad Dyddiad Dod i Ben Trwydded

Beaufort Park Hotel
Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6RQ
Rhif ffôn: 01352 758646
Rhif ffacs: 01352 757132
E-bost: info@beaufortparkhotel.co.uk

 9 Ebrill 2023

Gwesty Flint Mountain
Ffordd Llaneurgain, Y Fflint, Sir y Fflint, CH6 5QG
Rhif ffôn: 01352 736000
Rhif ffacs: 01352 736010
E-bost: reception@mountainparkhotel.co.uk

18 Tachwedd 2021

Gwesty Highfield Hall
Ffordd Caer, Llaneurgain, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6AZ
Rhif ffôn: 01352 840221
Rhif ffacs: 01352 840221
E-bost: highfieldhallch7@btinternet.com

 18 Rhagfyr 2021

Gwesty Plas Hafod
Gwernymynydd, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 5JS
Rhif ffôn: 01352 700177
Rhif ffacs: 01352 755499
E-bost: reception@plashafordhotel.com

19 Gorffennaf 2022

Gwesty Soughton Hall
Llaneurgain, Sir y Fflint, CH7 6AB
Rhif ffôn: 01352 840811
Rhif ffacs: 01352 840382
E-bost: info@soughtonhall.co.uk

 19 Gorffennaf 2022

Gwesty Springfield
Gwibffordd yr A55, Pentre Helygain, Treffynnon, Sir y Fflint, CH8 8BD
Rhif ffôn: 01352 780503
Rhif ffacs: 01352 780826

9 Awst 2022

Hawarden Castle Pavilion
Chester Road
Hawarden
Flintshire
CH5 3FB
Rhif ffôn:  01244 784122
Ebost: phoebe@hawardenestate.co.uk

22 Medi 2023

Holiday Inn Chester West
A55 Gorllewinol, Northop Hall, Sir y Fflint, CH7 6HB
Rhif ffôn: 01244 550011
Rhif ffacs: 01244 550763

 19 Gorffennaf 2022

Northop Hall Country House Hotel
Ffordd Caer, Northop Hall, Sir y Fflint, CH7 6HJ
Rhif ffôn: 01244 816181
Rhif ffacs: 01244 814661
E-bost: info@northophallhotel.co.uk

 20 Rhagfyr 2022

Penbedw Estate
Penbedw Uchaf, Nannerch, Sir y Fflint CH7 5QT
Rhif ffon: 01352 740196

 20 Chwefror 2022

Pentrehobyn Estate
Old Wrexham Road, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. CH7 4HE
Rhif ffôn: 01352 752443
Rhif ffacs: 01352 752443
E-bost: stay@pentryhobyn.co.uk

 22 Hydref 2020

Stamford Gate Hotel
Ffordd Helygain, Treffynnon, Sir y Fflint. CH8 7SJ
Rhif ffôn: 01352 712942
Ebost: info@stamfordgatehotel.co.uk

10 Gorffennaf 2021

The Prince of Wales Suite
The Celtic Arms, Northop Country Park, Llaneurgain, Sir y Fflint. CH7 6WA
Rhif ffôn: 01978 798510
E-bost: theprinceofwalessuite@woodwardandfalconer.com

 10 Gorffennaf 2021

Theatr Clwyd
Raikes Lane, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. CH7 1YA
Rhif ffôn: 01352 756331
Rhif ffacs: 01352 701558
E-bost: nathan.stewart@theatrclwyd.com

28 Ebrill 2021

Village Hotel Club St David’s 
Parc Dewi Sant Ewlo, Sir y Fflint, CH5 3YB
Rhif ffôn: 01244 560640
Rhif ffacs: 01244 520930
Ebost: stdavidshub@village-hotels.com

 8 Chwefror 2023

Ystafell Seremonia
Neuadd Llwynegrin 
Y Swyddfa Gofrestru, Yr Wyddgrug

1 Ionawr 2023

  

Hysbysiad cyhoeddus

Gall unrhyw yn sy'n gwrthwynebu'r caniatâd hwnnw gyflwyno hysbysiad ysgrifenedig, gan nodi'r rhesymau dros y gwrthwynebiad, a hynny cyn pen 21 niwrnod ar ôl dyddiad cyntaf y cyhoeddiad hwn a'i gyfeirio at Prif Swyddog (Llywodraethu), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NG.

Nid oes unrhyw hysbysiadau cyhoeddus.