Alert Section

Genedigaeth, Marwolaeth, Priodasau neu Bartneriaeth Sifil

Manylion am sut i gofrestru genedigaeth neu farwolaeth, cynllunio priodas sifil neu bartneriaeth sifil, gwneud cais am gopi o dystysgrif neu gynllunio gwasanaeth dathlu

Gwasanaeth Cofrestru Sir y Fflint

Y Swyddfa Gofrestru yw eich pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau yn ymwneud â genedigaethau, marwolaethau, priodasau a phartneriaethau sifil yn Sir y Fflint.

Priodasau a Phartneriaethau sifil yn yr Awyr Agored

Yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth y DU ar ddydd Sul, 20 Mehefin, mae'r Cyngor yn falch o gyhoeddi o 1 Gorffennaf bod newidiadau wedi'u cyflwyno er mwyn caniatáu cofrestriadau priodasau a phartneriaethau sifil yn gyfreithlon yn yr awyr agored ar dir eiddo cymeradwy.

Ffioedd-Y-Gwasanaeth-Cofrestru

Ffioedd cyfredol ar gyfer y Gwasanaeth Cofrestru Sir y Fflint

Eiddo Cymeradwy

Adeiladau cymeradwy yn Sir Y Flint ar gyfer priodasau, partneriaethau sifil

Genedigaethau

Gwybodaeth i helpu gyda chofrestru genedigaeth.

Priodasau

Manylion ar priodasau sifil a phartneriaethau sifil

Seremonïau

Os ydych yn chwilio i adnewyddu eich addunedau priodas neu gynnal seremoni groesawu ar gyfer eich babi, gall ein Gwasanaeth Cofrestru cynorthwyo gyda'ch seremoni.

Tystysgrifau

Mae Sir y Fflint yn cadw cofrestrau o 1 Gorffennaf 1837 ymlaen ym Mhlas Llwynegrin, Yr Wyddgrug a gall gyflenwi copïau ardystiedig.

Dinasyddiaeth

Yn y sir o seremonïau dinasyddiaeth Sir y Fflint yn cael eu darparu gan Cyngor Sir y Fflint.

Troi'ch partneriaeth sifil yn briodas

Gallwch drefnu apwyntiad ar gyfer trosi partneriaeth sifil i briodas.

Partneriaethau Sifil

Gall cyplau o'r un rhyw sy'n dymuno ffurfioli eu perthynas wneud hynny drwy gofrestru fel partneriaeth sifil.

Genedigaethau Marw

Canllawiau ar gofrestru marw-enedigaeth.

Dywedwch Wrthym Unwaith

Pan fo rhywun wedi marw, mae nifer o bethau sydd angen eu gwneud, ar amser pan nad ydych yn teimlo o gwbl fel eu gwneud. Un o'r rhain yw cysylltu ag adrannau llywodraeth a gwasanaethau cyngor lleol sydd angen gwybod.