Alert Section

Ffioedd Y Gwasanaeth Cofrestru


Gallwch dalu gydag arian parod, cerdyn credyd neu gerdyn debyd (dros y ffôn neu drwy fynd i’r swyddfa eich hun).


Ffioedd am Dystysgrifau
Ffioedd am DystysgrifauFfi 
Tystysgrif safonol ar gyfer genedigaeth, marwolaeth, priodas neu bartneriaeth sifil £11.00 
Cyhoeddi tystysgrif ar ôl cofrestru, o gofrestr wedi’i harchifo – gwasanaeth blaenoriaethol (24 awr) £35.00 
Pacio a phostio (Dosbarthiad wedi'i Gofnodi - Dosbarth Cyntaf wedi'i Arwyddo Ar Gyfer) £3.50
Newidiadau i Gofrestriad
Newidiadau i GofrestriadFfi
Newid enw cyntaf a ychwanegir o fewn 12 mis i gofrestru'r enedigaeth £40.00 
Ystyriaeth i gywiriad gan y Cofrestrydd / Cofrestrydd Arolygol £75.00 
Ystyriaeth i gywiriad gan y Cofrestrydd Cyffredinol £90.00 
 Priodas a Phartneriaeth Sifil
 Priodas a Phartneriaeth SifilFfi
Hysbysiad o Briodas neu Bartneriaeth Sifil £35.00 pp 
Seremoni yn y Swyddfa Gofrestru (dydd Llun i ddydd Mercher) £46.00 
 -  Blaendal (nad yw'n ad-daladwy - a dynnir o’r ffi lawn) £30.00 
Presenoldeb Cofrestrwyr mewn Addoldy £86.00 
Ffi archebu ymlaen llaw am bob seremoni dros 12 mis (nad yw'n ad-daladwy) £75.00
Presenoldeb Cofrestrwyr mewn Eiddo a Gymeradwywyd
Presenoldeb Cofrestrwyr mewn Eiddo a Gymeradwywyd2023/242024/252025/26
Blaendal (nad yw'n ad-daladwy - a dynnir o’r ffi lawn) £100 £100 £115
Dydd Llun i ddydd Iau £435 £445 £515
Dydd Gwener £525 £535 £620
Dydd Sadwrn £565 £575 £670
Dydd Sul a Gwyliau Banc £610 £620 £720
Presenoldeb Cofrestrwyr yn yr Ystafell Seremonïau
Presenoldeb Cofrestrwyr yn yr Ystafell Seremonïau2023/242024/252025/26
Blaendal (nad yw'n ad-daladwy - a dynnir o’r ffi lawn) £100 £100 £115
Dydd Llun i ddydd Iau £230 £235 £275
Dydd Gwener £275 £280 £320
Dydd Sadwrn £300 £305 £360
Dydd Sul a Gwyliau Banc £360 £370 £435
Presenoldeb Gweinyddion mewn Gwasanaeth Dathliadol mewn Eiddo a Gymeradwywyd (yn cynnwys TAW)
Presenoldeb Gweinyddion mewn Gwasanaeth Dathliadol mewn Eiddo a Gymeradwywyd (yn cynnwys TAW)2023/242024/252025/26
Blaendal (nad yw'n ad-daladwy - a dynnir o’r ffi lawn) £100 £100 £115
Dydd Llun i ddydd Iau £265 £270 £320
Dydd Gwener £320 £325 £380
Dydd Sadwrn £345 £350 £415
Dydd Sul a Gwyliau Banc £450 £460 £540
Presenoldeb Gweinyddion mewn Gwasanaeth Dathliadol yn yr Ystafell Seremonïau (yn cynnwys TAW)
Presenoldeb Gweinyddion mewn Gwasanaeth Dathliadol yn yr Ystafell Seremonïau (yn cynnwys TAW)2023/242024/252025/26
Blaendal (nad yw'n ad-daladwy - a dynnir o’r ffi lawn) £100 £100 £115
Dydd Llun i ddydd Iau £140 £145 £170
Dydd Gwener £165 £170 £200
Dydd Sadwrn £220 £225 £265
Dydd Sul a Gwyliau Banc £315 £320 £385
Cais am gael trwyddedu a chymeradwyo eiddo Seciwlar fel lleoliad ar gyfer Priodasau Sifil a Phartneriaethau Sifil
Cais am gael trwyddedu a chymeradwyo eiddo Seciwlar fel lleoliad ar gyfer Priodasau Sifil a Phartneriaethau Sifil2023/242024/252025/26
Ffi cais newydd £1685 £1705 £2000
Ffi adnewyddu cais £1480 £1500 £1860