Alert Section

Ffioedd Y Gwasanaeth Cofrestru


Priodas a Phartneriaeth Sifil

Mae ffi statudol o £35 y pen yn daladwy gan bob unigolyn sy’n priodi neu’n ffurfio partneriaeth sifil (Hysbysiad o Briodas neu Bartneriaeth Sifil).

Ein lleoliadau

Yr Ystafell Seremonïau, Neuadd Llwynegrin, yr Wyddgrug
Yr Ystafell Seremonïau, Neuadd Llwynegrin, yr Wyddgrug2024-252025-262026-27
Dydd Llun i ddydd Mercher £235 £240 £250
Dydd Iau i ddydd Gwener £320 £335 £340
Dydd Sadwrn £345 £360 £370
Dydd Sul a Gwyliau Banc £370 £390 £400
Blaendal (nad yw'n ad-daladwy - a dynnir o’r ffi lawn) £115 £120 £125
Eiddo Cymeradwy (Gwestai) yn Sir y Fflint
Eiddo Cymeradwy (Gwestai) yn Sir y Fflint2024-252025-262026-27
Dydd Llun i ddydd Mercher £445 £450 £455
Dydd Iau i ddydd Gwener £555 £580 £590
Dydd Sadwrn £600 £625 £640
Dydd Sul a Gwyliau Banc £645 £675 £690
Blaendal (nad yw'n ad-daladwy - a dynnir o’r ffi lawn) £115 £120 £125

Gall cyplau ddewis cael gwasanaeth statudol yn y Swyddfa Gofrestru am £46.00 hefyd.  Gellir trefnu lle yn y Swyddfa Gofrestru ar ddyddiau Mawrth a hyd at 3 mis o flaen llaw yn unig.  Dim ond lle i’r cwpl a phedwar gwestai sydd yn yr ystafell hon.  Bydd angen talu blaendal o £30 nad oes modd ei ad-dalu pan fyddwch chi’n archebu a chaiff ei dynnu oddi ar gyfanswm cost y gwasanaeth.

Gwasanaethau Dathlu (Adnewyddu Addunedau a Seremonïau Enwi Babanod)

Ein lleoliadau

Yr Ystafell Seremonïau, Neuadd Llwynegrin, yr Wyddgrug
Yr Ystafell Seremonïau, Neuadd Llwynegrin, yr Wyddgrug2024-252025-262026-27
Dydd Llun i ddydd Mercher £385 £405 £415
Dydd Iau i ddydd Gwener £460 £485 £500
Dydd Sadwrn £500 £525 £540
Dydd Sul a Gwyliau Banc £540 £565 £585
Blaendal (nad yw'n ad-daladwy - a dynnir o’r ffi lawn) £115 £120 £125
Eiddo Cymeradwy (Gwestai) yn Sir y Fflint
Eiddo Cymeradwy (Gwestai) yn Sir y Fflint2024-252025-262026-27
Dydd Llun i ddydd Mercher £530 £555 £565
Dydd Iau i ddydd Gwener £610 £635 £650
Dydd Sadwrn £645 £675 £695
Dydd Sul a Gwyliau Banc £685 £715 £735
Blaendal (nad yw'n ad-daladwy - a dynnir o’r ffi lawn) £115 £120 £125

Mae pob un o’r gwasanaethau dathlu uchod yn cynnwys TAW.


Ffioedd am Dystysgrifau

Ffioedd am Dystysgrifau
Ffioedd am DystysgrifauFfi 
Tystysgrif safonol ar gyfer genedigaeth, marwolaeth, priodas neu bartneriaeth sifil £11.00
Cyhoeddi tystysgrif ar ôl cofrestru, o gofrestr wedi’i harchifo – gwasanaeth blaenoriaethol (24 awr) £35.00
Pacio a phostio (Dosbarthiad wedi'i Gofnodi - Dosbarth Cyntaf wedi'i Arwyddo Ar Gyfer) £3.50

Newidiadau i Gofrestriad

Newidiadau i Gofrestriad
Newidiadau i GofrestriadFfi 
Newid enw cyntaf a ychwanegir o fewn 12 mis i gofrestru'r enedigaeth £40.00
Ystyriaeth i gywiriad gan y Cofrestrydd / Cofrestrydd Arolygol £75.00
Ystyriaeth i gywiriad gan y Cofrestrydd Cyffredinol £90.00

Ffioedd eraill

Ffioedd eraill
Ffioedd eraillFfi 
Presenoldeb Cofrestrwyr mewn Addoldy £86.00
Ffi archebu ymlaen llaw am bob seremoni dros 12 mis (nid oes modd ei had-dalu) £78.00

Cais am gael trwyddedu a chymeradwyo eiddo Seciwlar fel lleoliad ar gyfer Priodasau Sifil a Phartneriaethau Sifil

Cais am gael trwyddedu a chymeradwyo eiddo Seciwlar fel lleoliad ar gyfer Priodasau Sifil a Phartneriaethau Sifil
Cais am gael trwyddedu a chymeradwyo eiddo Seciwlar fel lleoliad ar gyfer Priodasau Sifil a Phartneriaethau Sifil2024-252025-262026-27
Ffi cais newydd £1780 £1850 £1880
Ffi adnewyddu cais £1560 £1610 £1645