Ffioedd Y Gwasanaeth Cofrestru


 
 Ffioedd am DystysgrifauFfi 
 Tystysgrif safonol ar gyfer genedigaeth, marwolaeth, priodas neu bartneriaeth sifil £11.00 
 Cyhoeddi tystysgrif ar ôl cofrestru, o gofrestr wedi’i harchifo – gwasanaeth blaenoriaethol
(24 awr)
£35.00 
 Pacio a phostio ((Dosbarthiad wedi'i Gofnodi - Dosbarth Cyntaf wedi'i Arwyddo Ar Gyfer) £3.00
 
 Newidiadau i GofrestriadFfi 
 Newid enw cyntaf a ychwanegir o fewn 12 mis i gofrestru'r enedigaeth £40.00 
 Ystyriaeth i gywiriad gan y Cofrestrydd / Cofrestrydd Arolygol £75.00 
 Ystyriaeth i gywiriad gan y Cofrestrydd Cyffredinol £90.00 
 
 Priodas a Phartneriaeth SifilFfi 
 Hysbysiad o Briodas neu Bartneriaeth Sifil £35.00 pp 
 Seremoni yn y Swyddfa Gofrestru (dydd Llun i ddydd Mercher) £46.00 
   -  Blaendal (nad yw'n ad-daladwy - a dynnir o’r ffi lawn) £30.00 
 Presenoldeb Cofrestrwyr mewn Addoldy £86.00 
 Ffi archebu ymlaen llaw am bob seremoni dros 12 mis
 (nad yw'n ad-daladwy)
£75.00
 
 Presenoldeb Cofrestrwyr mewn Eiddo a Gymeradwywyd2021/222022/232023/24
 Blaendal (nad yw'n ad-daladwy - a   dynnir o’r ffi lawn) £100 £100 £100
 Dydd Llun i ddydd Iau £425 £437 £448
 Dydd Gwener £510 £524 £538
 Dydd Sadwrn £552 £568 £583
 Dydd Sul a Gwyliau Banc  £595 £612 £629
 
 Presenoldeb Cofrestrwyr yn yr Ystafell Seremonïau2021/222022/232023/24
 Blaendal (nad yw'n ad-daladwy a   dynnir o’r ffi lawn) £100 £100 £100
 Dydd Llun i ddydd Iau £216 £222 £229
 Dydd Gwener £259 £267 £274
 Dydd Sadwrn £280 £289 £297
 Dydd Sul a Gwyliau Banc £345 £356 £366
 
Presenoldeb Gweinyddion mewn Gwasanaeth Dathliadol mewn Eiddo a Gymeradwywyd (yn cynnwys TAW)2021/222022/232023/24
 Blaendal (nad yw'n ad-daladwya -   dynnir o’r ffi lawn) £50 £50 £50
 Dydd Llun i ddydd Iau £269 £277 £284
 Dydd Gwener £323 £332 £341
 Dydd Sadwrn £350 £360 £369
 Dydd Sul a Gwyliau Banc £459 £473 £485
 
 Presenoldeb Gweinyddion mewn Gwasanaeth Dathliadol yn yr Ystafell Seremonïau (yn cynnwys TAW)2021/222022/232023/24
 Blaendal (nad yw'n ad-daladwy - a   dynnir o’r ffi lawn) £50 £50 £50
 Dydd Llun i ddydd Iau £139 £143 £147
 Dydd Gwener £166 £171 £176
 Dydd Sadwrn £221 £228 £234
 Dydd Sul a Gwyliau Banc £321 £331 £341
 
 Cais am gael trwyddedu a chymeradwyo eiddo Seciwlar fel lleoliad ar gyfer Priodasau Sifil a Phartneriaethau Sifil2021/222022/232023/24
 Ffi cais newydd £1625 £1725 £1770
 Ffi adnewyddu cais £1475 £1515 £1554

Gallwch dalu gydag arian parod, cerdyn credyd neu gerdyn debyd (dros y ffôn neu drwy fynd i’r swyddfa eich hun).