Ffyrdd a Theithio

Edrychwch ar amseroedd bysus, gwneud cais am bàs bws / cerdyn rheilffordd, rhoi gwybod am dwll yn y ffordd, edrych ar waith ffordd ar fap, talu dirwy parcio a mwy

Newidiadau i Wasanaeth Bysiau

Yn ystod 2018, mae adolygiad rhwydwaith fysiau wedi ei gyflawni er mwyn adolygu holl lwybrau â chymhorthdal, er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i fod yn effeithiol, cost effeithiol a chynaliadwy.

Draeniau neu lifogydd ar briffyrdd

Rhowch wybod am ddifrod/rhwystrau mewn gridiau, draeniau neu gwteri. Rhowch wybod am lifogydd ar ffyrdd neu balmentydd

Gyrru'n ddiogel ar gefn beic modur

Cyngor i yrwyr beiciau modur a cherbydau eraill