Hafan > Preswyl > Ysgolion > Flintshire Summer Playscheme

Flintshire Summer Playscheme

Mae cynlluniau chwarae Sir y Fflint yn paratoi ar gyfer haf arall llawn hwyl.

Bydd y cynlluniau sydd wedi bodoli ers 1996 yn cael eu rhedeg gan Dîm Datblygu Chwarae y Cyngor mewn partneriaeth â chynghorau tref a chymuned lleol, Urdd Gobaith Cymru a Llywodraeth Cymru.

Meddai’r Cynghorydd Ian Roberts, Aelod Cabinet Addysg ac Ieuenctid Cyngor Sir y Fflint:

“Yn Sir y Fflint rydym yn falch iawn o’n cynlluniau chwarae dros yr haf sy’n rhoi cyfleoedd i blant - yr amser, y gofod a'r caniatâd - i chwarae allan yn lleol, cwrdd â hen ffrindiau ac yn gyfle i wneud ffrindiau newydd.

“Yn 2018 fe gymerodd 901 o blant ran yn y cynlluniau chwarae wnaeth gymryd lle trwy gydol y Sir ac unwaith eto roeddent yn llwyddiant ysgubol.”

Ar gyfer yr haf hwn bydd cyfanswm o 56 lleoliad, un ai’n foreau neu brynhawniau ar draws y Sir ar gyfer 3,4,5 neu 6 wythnos o wyliau'r haf. Mae hyn yn cyfateb i 1,100 sesiwn chwarae neu 2,200 o oriau chwarae. 

Mae’r sesiynau ar gyfer plant rhwng 5 a 12 oed a hyd at 15 oed i blant ag anableddau. 

Mae croeso i blant iau fynychu gyda rhiant, nain neu daid neu ofalwr.  

Yn gyffredinol nid oes angen cofrestru o flaen llaw ar gyfer y cynllun ar wahân i’r canlynol:

  • ‘Quayplay’, Parc Canolog Cei Connah i blant 5 i 11 oed yn unig (5 - 15 oed ar gyfer plant ag anableddau yn mynychu’r Cynllun Cyfeillio)
  • Holl blant 5 i 15 oed sydd yn mynychu trwy’r Cynllun Cyfeillio (ac i fyny at 25 oed os yw pobl ifanc ag anableddau yn wirfoddolwyr ar y safle)
  • Yr holl blant sy’n cymryd rhan yn y Cynllun Rhannu Eich Cinio. 

Cynllun Chwarae’r Haf Sir y Fflint, 2019 Ffurflen Ganiatâd                   

Ffurflen Ganiatâd QUAYPLAY 2019

Rhestr Lleoliad 2019

Cynllun Cyfeillio 2019

Rhaglen 'Rhannwch Eich Cinio' - Gwybodaeth & Ffurflen

Am ragor o fanylion cysylltwch â Thîm Datblygu Chwarae Sir y Fflint:
e-bost: Janet.Roberts2@flintshire.gov.uk
Ffon: 01352 704155

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol