Cynllun Chwarae, Cyngor Sir y Fflint


I holl Rieni a Gofalwyr Sir y Fflint.

Mae broses cofrestru ar gyfer cynlluniau chwarae'r sir wedi cau o ganol dydd, ddydd Iau 20fed Awst, 2020. Erbyn hyn mae cynlluniau chwarae'r sir wedi cyrraedd ei gapasiti lawn. Mae hyn yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer Covid-19 a darparu gwasanaethau chwarae.

Bydd hyn yn ein galluogi i reoli gweddill y cynllun yn ddiogel, ar gyfer pob plentyn ar y safle.