Gwyliau Ysgol a Dyddiau Hyfforddi


Dyddiau Hyfforddiant Athrawon

Llywodraeth Cymru - Dyddiadau tymhorau ysgol - Rheoliadau

Mae Gweinidogion Cymru wedi defnyddio Deddf Addysg (Cymru) 2014 i wneud newidiadau deddfwriaethol i’r modd y caiff dyddiadau tymhorau ysgol eu pennu er mwyn cysoni’r dyddiadau ar draws pob ysgol a gynhelir. Mae'r newidiadau hyn yn golygu bod Gweinidogion Cymru yn gallu rhoi cyfarwyddyd i awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir ac ysgolion sefydledig ynghylch dyddiadau eu tymhorau os nad yw'r dyddiadau hynny wedi'u cysoni, neu os oes angen eu newid.

Dyddiadau Tymor wedi’u Cysoni a Chyfeiriad y Gweinidog

 

Dyddiadau hyfforddiant arferol 

Nodwch y cynhelir pum niwrnod hyfforddi i staff addysgu yn flynyddol. Ar ddiwrnodau hyfforddi, mae safle’r ysgol yn agored ond ni fydd mynediad i ddisgyblion.  Nid yw’r Awdurdod Lleol yn awgrymu diwrnodau hyfforddi penodedig bellach.  Mae ysgolion yn gyfrifol am osod eu diwrnodau hyfforddi eu hunain. Gweler gwefan ysgol eich plentyn am fanylion.

Dyddiadau Tymor Ysgol 2020 / 2021

Tymor yr Hydref 2020

 • 1 Medi 2020 - 23 Hydref 2020
 • 2 Tachwedd 2020 - 18 Rhagfyr 2020

Tymor y Gwanwyn 2021

 • 4 Ionawr 2021 - 12 Chwefror 2021
 • 22 Chwefror 2021 - 26 Mawrth 2021

Tymor yr Haf 2021

 • 12 Ebrill - 28 Mai 2021
 • Calan Mai: 3 Mai 2021
 • 7 Mehefin 2021 - 20 Gorffennaf 2021 

Dyddiadau Tymor Ysgol 2021 / 2022

Tymor yr Hydref 2021

 • 1 Medi 2021 - 22 Hydref 2021
 • 1 Tachwedd 2021 - 22 Rhagfyr 2021

Tymor y Gwanwyn 2021

 • 6 Ionawr 2022 - 18 Chwefror 2022
 • 28 Chwefror 2022 - 8 Ebrill 2022

Tymor yr Haf 2022

 • 25 Ebrill 2022 - 27 Mai 2022
 • 6 Mehefin 2022 - 20 Gorfennaf 2022