Hafan > Preswyl > Ysgolion > Gwyliau Ysgol a Dyddiau Hyfforddi

Gwyliau Ysgol a Dyddiau Hyfforddi

Dyddiau Hyfforddiant Athrawon

Llywodraeth Cymru - Dyddiadau tymhorau ysgol - Rheoliadau

Mae Gweinidogion Cymru wedi defnyddio Deddf Addysg (Cymru) 2014 i wneud newidiadau deddfwriaethol i’r modd y caiff dyddiadau tymhorau ysgol eu pennu er mwyn cysoni’r dyddiadau ar draws pob ysgol a gynhelir. Mae'r newidiadau hyn yn golygu bod Gweinidogion Cymru yn gallu rhoi cyfarwyddyd i awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir ac ysgolion sefydledig ynghylch dyddiadau eu tymhorau os nad yw'r dyddiadau hynny wedi'u cysoni, neu os oes angen eu newid.

Dyddiadau Tymor wedi’u Cysoni a Chyfeiriad y Gweinidog

 

Dyddiadau hyfforddiant arferol 

Nodwch y cynhelir pum niwrnod hyfforddi i staff addysgu yn flynyddol. Ar ddiwrnodau hyfforddi, mae safle’r ysgol yn agored ond ni fydd mynediad i ddisgyblion.  Nid yw’r Awdurdod Lleol yn awgrymu diwrnodau hyfforddi penodedig bellach.  Mae ysgolion yn gyfrifol am osod eu diwrnodau hyfforddi eu hunain. Gweler gwefan ysgol eich plentyn am fanylion. 

Dyddiadau Tymor Ysgol 2018 / 2019

Tymor yr Hydref 2018

- 3 Medi 2018 – 26 Hydref 2018
- 5 Tachwedd 2018 – 21 Rhagfyr 2018

Tymor y Gwanwyn 2019

- 7 Ionawr 2019 – 22 Chwefror 2019
- 4 Mawrth 2019 – 12 Ebrill 2019

Tymor yr Haf 2019

- 29 Ebrill 2019 – 24 Mai 2019
Calan Mai: 6 Mai 2019
- 3 Mehefin 2019 – 22 Gorffennaf 2019

Dyddiadau Tymor Ysgol 2019 / 2020

Tymor yr Hydref 2019

- 2 Medi 2019 – 25 Hydref 2019
- 4 Tachwedd 2019 – 20 Rhagfyr 2019

Tymor y Gwanwyn 2020

- 6 Ionawr 2020 – 14 Chwefror 2020
- 24 Chwefror 2020 – 3 Ebrill 2020

Tymor yr Haf 2020

- 20 Ebrill 2020 – 22 Mai 2020
Calan Mai: 8 Mai 2020
- 1 Mehefin 2020 – 20 Gorffennaf 2020

Dyddiadau Tymor Ysgol 2020 / 2021

Tymor yr Hydref 2020

- 1 Medi 2020 - 23 Hydref 2020
- 2 Tachwedd 2020 - 18 Rhagfyr 2020

Tymor y Gwanwyn 2021

- 4 Ionawr 2021 - 12 Chwefror 2021
- 22 Chwefror 2021 - 26 Mawrth 2021

Tymor yr Haf 2021

- 12 Ebrill - 28 Mai 2021
Calan Mai: 3 Mai 2021
- 7 Mehefin 2021 - 20 Gorffennaf 2021