Alert Section

Person cysylltiedig


Os bydd rhieni plentyn yn ei chael yn anodd gofalu amdano neu ei gadw’n ddiogel, ac os yw’r gwasanaethau cymdeithasol yn bwriadu rhoi’r plentyn/plant yng ngofal gofalwr maeth, weithiau gall perthynas neu gyfaill gynnig gofalu am y plentyn. Gofal gan berthynas, neu “berson cysylltiedig” yw’r math hwn o faethu.

www.plantyngnghymru.org.uk 

Warcheidiaeth Arbennig
Os bydd plentyn yn destun Gorchymyn Preswyliaeth neu Warcheidiaeth Arbennig, ni chewch eich asesu fel gofalwr maeth ac ni chewch lwfans maethu. Mae’n bosibl, fodd bynnag, y cewch hawlio lwfans, gan ddibynnu ar eich amgylchiadau ariannol.

www.familylives.org.uk 

Maethu preifat
Ydych chi’n gofalu am blentyn rhywun arall?

  • A yw o dan 16 oed?
  • Ac nid ydych yn perthyn yn agos?
  • A fydd yn aros hefo chi am dros 28 diwrnod?

Dywedwch wrthym, gallwn helpu. Ffon:

Saesneg 01352 701000
Cymraeg 01267 224923

fostering@flintshire.gov.uk

http://www.privatefostering.org.uk/profs/case_studies

www.youtube.com/watch?v=dAgI2qrdyxE