Alert Section

Digwyddiadau Maethu


“Cyflwyniad i Faethu” ar-lein RHAD AC AM DDIM

Gwyliwch ein ‘cyflwyniad i faethu’, sy’n ateb cwestiynau cyffredin am fod yn ofalwr maeth. Mae gofalwyr maeth lleol go iawn yn rhannu eu profiad hefyd. Bydd gennych lawer o gwestiynau am faethu. Mae hynny’n iawn. 

  • Ydw i’n rhy hen i faethu?
  • A allaf i ddewis oedran y plentyn y byddaf i’n ei faethu?
  • Fyddaf i’n cael fy nhalu?

Gwyliwch ein cyflwyniad fideo. Dewch i gael yr atebion!