Tocyn bws (pobl dros 60 neu bobl anabl)


**Newidiadau i gardiau teithio consesiynol**

Byddwch angen newid eich hen gerdyn i gerdyn newydd erbyn 31 Rhagfyr 2019. I newid eich cerdyn, bydd angen i chi wneud cais am Gerdyn Teithio Consesiynol newydd.

Byddwch yn gallu gwneud cais am eich cardiau teithio rhatach newydd, sy ' n cymryd lle eich pas bws presennol, o ddydd Mercher 11 Medi 2019.

Bydd yr holl docynnau bws lliw gwyrdd presennol yn dal i gael eu derbyn ac yn ddilys tan 31 Rhagfyr 2019. 

Cynghorir preswylwyr i pedio a dychryn, on i ailymgeisio am gerdyn ar ei newydd wedd mewn da bryd cyn diwedd y flwyddyn er mwyn sicrhau eu bod yn dal i allu mwynhau manteision teithio rhatach. Bydd yr hen gardiau yn cael eu derbyn tan 31 Rhagfyr 2019.

Mae’r cardiau ar eu newydd wedd yn cynnig yr un manteision a hawliau teithio am ddim â’r cardiau presennol. Mae’r cardiau newydd wedi cael eu dylunio i gael eu defnyddio fel rhan o rwydwaith teithio integredig yn y dyfodol.  

Mwy o wybodaeth & gwnewch gais ar-lein: Trafnidiaeth Cymru