Hafan > Preswyl > Ffyrdd, Strydoedd a Theithio > Amserlenni bysiau

Amserlenni bysiau

Covid19 Update

21/05/2020

Bank Holiday Weekend Timetables:

Townlynx : Saturday 23rd Normal Service, Sunday 24th No Service, Monday 25th No Service.

M&H Coaches: Saturday23rd Normal Service, Sunday 24th No Service, Monday 25th No Service.

P&O Lloyd: Saturday 23rd Normal Service, Sunday24th Sunday Service,  Monday 25th Sunday Service

Stagecoach: Saturday 23rd Normal Service, Sunday 24th No Service Monday 25th No Service

Arriva Wales: Please check Arriva website. www.arrivabus.co.uk


Due to the unprecedented circumstances currently being experienced, some commercial bus services operating throughout Flintshire and bordering counties have made variations to their timetables which will come in to effect as of Monday 23rd of March 2020. All timetables are available on the individual operators website and will be kept up to date with any additional changes over the coming weeks.  When relying upon public transport to undertake essential travel journeys, the Council strongly urge individuals to consult individual transport providers websites for up to date timetable information to plan journeys.

On Monday 23 March, the UK Government announced strict new measures for essential travel, social distancing and public behaviour in order to combat the spread of the Corona Virus. As a result of the new measures, any Council Services or facilities that would encourage the public to undertake non-essential journeys will cease to operate as of immediate effect. This will include the temporay withdrawal of the Councils Local Travel Arrangement Services which include; The LT1, LT2, LT3 ( Holywell) the LT4 ( Buckley), LT7, Mold to Treuddyn and LT8, Caergwrle to Broughton Retail Park. 

For those residents who are classified as ‘Key Workers’ and have no other means of transport to access their place of work following the temporary suspension of the Local Travel Arrangement services, the Council will provide a pre-bookable transport service for which individuals will be required to telephone 01352 704771 to make arrangements at least 24 hours before travel.  

Please note, this service will only be available between the hours of 8.30 and 17.30. Monday to Saturday.We thank you for your understanding at this difficult time.

Tocyn Teithio Ieuenctid Llywodraeth Cymru / fyngherdynteithio:

Mae cynllun sy'n cynnig y cyfle i arbed traean oddi ar bris o tocyn bws i oedolion ei lansio gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, ar ddydd Mercher bobl ifanc 16-21 oed 110,000 Nghymru. O 1 af Medi 2015 o bobl ifanc sy'n byw yng Nghymru yn gallu defnyddio eu cardiau i gael teithio am bris gostyngol ar y gwasanaeth bws lleol yng Nghymru. Gallwch wneud cais am eich cerdyn teithio drwy fynd ar-lein neu gysylltu â'r rhif isod. 

Gwneud cais ar-lein (ffenestr newydd) - Ffôn 0300 200 2233

Gwasanaethau Bws yn ystod gwyliau cyhoeddus:
Ar wyliau cyhoeddus, mae’r rhan fwyaf o wasanaethau bws yn cadw at amserlen DYDD SUL. Nid yw bysus yn rhedeg fel arfer ar ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan na dydd Calan.  Ar Noswyl Nadolig a Nos Galan, mae’r gwasanaethau bws yn gorffen yn gynt nag arfer, am tua 20:00.

Gynllunio eich taith (ffenestr newydd)

Defnyddiwch wefan Traveline Cymru i gynllunio'ch taith a lawrlwytho amserlenni.

Bydd yr amserlenni bysiau canlynol i gyd yn agor mewn ffenestr newydd ar ffurf dogfennau PDF a bydd maint y ffeil yn llai nai 100Kb

 Rhif GwasanaethLlwybrGweithredwyr

1 / X1 / 2

Rhuthun – Yr Wyddgrug - Caer

 M&H Coaches

3

Caer - Saltney - Brychdyn

Arriva

4 / 4S / X4
Map

Yr Wyddgrug - Bwcle - Penarlag - Brychdyn - Caer

 Arriva

5 / 5A

Yr Wyddgrug - Bwcle - Ewloe - Y Fferi Isaf - Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy - Cheshire Oaks - Ellesmere Port

Stagecoach

6 / 6A

Yr Wyddgrug – Pantymwyn

Townlynx

 6 REVISED 24/3/20

 

 

8   

Sealand Manor - Y Fferi Isaf - Cei Connah - Northop Hall / Yr Wyddgrug

P&O Lloyd

8 REVISED 6/4/20

   

9    

Cei Connah - Shotton - Mancot - Brychdyn

P&O Lloyd

9 REVISED 6/4/20

   

10 / 10A

Fflint - Cei Connah - Shotton - Y Fferi Isaf - Car

 Arriva

11 / 11A

Caer - Yr Wyddgrug - Treffynnon - Prestatyn - Y Rhyl

 

 Arriva

14 14D 14M   

Yr Wyddgrug - Caerwys - Bodfari - Dinbych

P&O Lloyd/Town Lynx

14 REVISED 6/4/20

   

14A

Pen Y Maes - Treffynnon - Carmel - Gorsedd - Babell - Caerwys

P&O Lloyd

16

Caer – Saltney – Lache

 Stagecoach

18   

Fflint Cornist – Treffynnon –  Prestatyn – Y Rhyl

 P&O Lloyd

18 REVISED 6/4/20

   

19   

Fflint Cornist – Bagillt - Treffynnon – Whitford – Trelawynd - Prestatyn - Y Rhyl

 P&O Lloyd

19 REVISED 6/4/20

   

22   

Holway - Pen-y-Maes / Brynford - Holway

P&O Lloyd

22 REVISED 6/4/20

   

23

Maesglas – Treffynnon – Ysbyty Treffynnon

 P&O Lloyd

27

Yr Wyddgrug – Leeswood – Caergwrle – Wrecsam

 Arriva

28

Y Flint – Yr Wyddgrug

Townlynx

28 Revised 24/3/20

 

 

29

Yr Wyddgrug - Bwcle - Penyffordd - Caergwrle - Wrecsam

M&H Coaches

 29 Revised 27/3/20

 

 

61, 62

Higher Kinnerton - Caer

Stagecoach

D1

Cei Connah - Shotton - Y Fferi Isaf - Garden City - Ystâd Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy

P&O Lloyd

D2

Cei Connah - Ystâd Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy

P&O Lloyd

D3

Y Fflint - Ystâd Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy

P&O Lloyd

DB1

Blacon - Caer - Higher Kinnerton - Leeswood - Yr Wyddgrug

Arriva

DB4

Caer - Ystâd Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy

Stagecoach

SP1-SP2

Yr Wyddgrug - Bwcle - Y Fferi Isaf - Parc Diwydiannol GlannauDyfrdwy - Cheshire Oaks - Ellesmere Port

Stagecoach

126  

Treffynnon – Pentre Halkyn – Rhosesmor – Yr Wyddgrug

 P&O Lloyd

126 REVISED 6/4/20

   

811

Leasowe/Arrowe Park – Ystâd Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy – Brychdyn

 Merseytravel JobLink

Borderlands Line Train Service

Bidston - Wrecsam

Arriva

THE SERVICES BELOW ARE CURRENTLY SUSPENDED:

   

CT3

Northop Hall - Cei Connah

R Williams

LT1

Treffynnon – Lixwm – Rhes y Cae

 P&O Lloyd
LT2 Treffynnon - Caerwys  P&O Lloyd
LT 3 Treffynnon - Maes Glas  P&O Lloyd
LT 4 Bwcle Hutchinson
LT7 Yr Wyddgrug - Treuddyn - Caergwrle - Yr Hob P&O Lloyd
LT8 Caergwrle - Yr Hob - Penyffordd - Higher Kinnerton - Brychdyn R Williams

ocynnau a disgownts bysiau

Cerdyn teithio rhatach – gwnewch gais am docyn bws neu gerdyn rheilffordd (ar gyfer rhai dros 60 neu ddefnyddwyr anabl).

BwsAbout - teithio undydd diderfyn yr Sir y Fflint a Sir Ddinbych.

DeeRover – teithio undydd diderfyn ledled ardal Glannau Dyfrdwy.

PlusBus – teithio undydd neu deithio tymor diderfyn yn Nhref Y Fflint.

Pàs Archwilio Cymru – teithio diderfyn ar holl wasanaethau trên prif reilffyrdd Cymru a llawer o lwybrau bws.

Eiddo coll

Os ydych yn meddwl eich bod wedi gadael eitem ar fws, cysylltwch â’r cwmni perthnasol. Os ceir hyd i’r eitem, eich cyfrifoldeb chi yw ei chasglu o’r depo perthnasol.

Safleoedd a chysgodfannau bws

Os oes gennych unrhyw bryderon yn ymwneud â chysgodfan neu saflebws, neu os ydych am roi gwybod am fandaliaeth neu ddifrod, ffoniwch Gwasanaethau Stryd ar 01352 701234 gan roi gymaint o fanylion âphosib gan gynnwys lleoliad y safle bws dan sylw.