Alert Section

Amserlenni bysiau


Bydd Amserlenni’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd ar gael trwy wefannau gweithredwyr eu hunain, a nodwyd diwrnodau gweithredu  yn y ddolen isod:
Services Xmas 2021

24/11/21:
Arriva Service 5 - Hysbysiad Teithwyr

Rhybudd Teithiwr Rheilffordd
Maer’ gwasanaethau bysiau amnewid rheilffyrdd canlynol yn cael eu cynllunio oherwydd bod gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein rhwydwaith. Mae’n bosib y bydd rhai newidiadau i deithiau ben bore ac yn hwyr yn y nos sydd heb eu cynnwys.

Cyffordd Llandudno - Caergybi Dydd Sadwrn 04/12 - dydd Sul 05/12 (drwy’r dydd) Rhyl - Caergybi Dydd Sul 12/12 (trwy’r dydd), Dydd Llun 20/12 - Dydd Gwener 24/12 (nosweithiau hwyr/boreau cynnar) Cyffordd Llandudno - Rhyl Dydd Mawrth 21/12 - dydd Gwener 24/12 (boreau cynnar)

Blaenau Ffestiniog - Llandudno Dydd Sul 12/12 (drwy’r dydd)

Pwllheli - Machynlleth bysiau yn rhedeg trwy’r dydd bob dydd tan ddechrau’r prynhawn dydd Sul 12/12

Ewch i wefan TRAVELINE CYMRU i weld amserlenni bysiau, yr wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau, cynlluniwr teithiau a rhagor o wybodaeth am gludiant cyhoeddus.

Gwasanaeth gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus yw Traveline Cymru, a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae’n gweithio mewn partneriaeth â gweithredwyr ac awdurdodau lleol i ddarparu gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus – bysiau a threnau – ar draws Cymru yn ogystal â gwybodaeth am lwybrau cerdded a beicio.

Gwefan Traveline Cymru
Ap ar gyfer dyfeisiau symudol a gwasanaeth negeseuon testun 


*Newydd*Gwasanaeth Fflecsi
Archebadwy, hyblyg i deithio o gwmpas Treffynnon, i gymryd lle LT1, LT2 & LT3

LT4 Bwcle
M&H Coaches Service 29  
LT7 Yr Hob / Coed Llai and LT7 1 2 Treuddyn
LT8 Caergwrle/Penyffordd/Higher Kinnerton/Brychdyn

  • Customer Notice (LT8): Due to unforeseen circumstances, the LT8 service will not be available on the afternoon of 23rd of December and all day on the 24th of December.  
  • RHYBUDD TEITHIWR (LT8):  Oherwydd gwaith ffordd ar hyd y llwybr yn Brychdyn ac aflonyddwch sylweddol I draffig, mae’r gwasanaeth hwnn yn profi oedi difrifol.

Townlynx Gwasanaeth 28 Fflint-Yr Wyddgrug
Townlynx Gwasanaeth 6 Yr Wyddgrug-Pantymwyn
Townlynx Gwasanaeth 14 Bws Ysgol

Mae gwybodaeth am wasanaethau hefyd ar gael ar wefannau darparwyr amrywiol:
https://www.arrivabus.co.uk/ 
Gwasanaeth Arriva 11:  Oherwydd ambylchiadau annisgwyl, bu’n rhaid ailddechrau amlder y siwrnai ar y llwybr hwn I weithredu bob 60 munud.  Rhagwelir y bydd y newidiadau yn dod I rym o 21/11/2021 ond cynghorir teithwyr yn gryf I edrych ar wefan arriva I gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf.  Mae arriva wedi nodi eu bod yn gobeithio bod mewn  sefyllfa I ddychwelyd I wasanaeth bob hanner awr erbyn 30 Ionawr, 2022.

http://www.mandhcoaches.co.uk/bus-timetables.html

http://www.polloydcoaches.co.uk/bus-services/


Ocynnau a disgownts bysiau

Tocyn Teithio Ieuenctid Llywodraeth Cymru / fyngherdynteithio

Cerdyn teithio rhatach – gwnewch gais am docyn bws neu gerdyn rheilffordd (ar gyfer rhai dros 60 neu ddefnyddwyr anabl).

Tocyn aml-weithredwr 1bws - Mae’r tocyn aml-weithredwr 1bws yn gadael i chi ddefnyddio gwasanaethau 27 o weithredwyr bysiau a bron i 200 o lwybrau bysiau ledled Gogledd Cymru.

PlusBus – teithio undydd neu deithio tymor diderfyn yn Nhref Y Fflint.

Pàs Archwilio Cymru – teithio diderfyn ar holl wasanaethau trên prif reilffyrdd Cymru a llawer o lwybrau bws.

Eiddo coll

Os ydych yn meddwl eich bod wedi gadael eitem ar fws, cysylltwch â’r cwmni perthnasol. Os ceir hyd i’r eitem, eich cyfrifoldeb chi yw ei chasglu o’r depo perthnasol.

Gwasanaethau Bws yn ystod gwyliau cyhoeddus

Ar wyliau cyhoeddus, mae’r rhan fwyaf o wasanaethau bws yn cadw at amserlen DYDD SUL. Nid yw bysus yn rhedeg fel arfer ar ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan na dydd Calan.  Ar Noswyl Nadolig a Nos Galan, mae’r gwasanaethau bws yn gorffen yn gynt nag arfer, am tua 20:00.

Sir Y Fflint Gwasanaethau Preswylwyr Ar Gyfer Apwyntiadau Meddygol

Mae gan drigolion Sir Y Fflint fynediad at 2 wasanaeth sy’n darparu cludiant I apwyntiadau meddygol gan gynnwys Deintydd, Meddygon ac Ysbytai Glan Clwyd, Maelor Wrecsam ac Countess Of Chester.  Mae’r gwasanaethau hyn am gost is, ac mae msy o wybodaeth ar gael am y dolenni unigol. Dolen i: Welsh Border Community Transport.

Community ring & ride service