Alert Section

Amserlenni bysiau


Ewch i wefan TRAVELINE CYMRU i weld amserlenni bysiau, yr wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau, cynlluniwr teithiau a rhagor o wybodaeth am gludiant cyhoeddus.

Gwasanaeth gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus yw Traveline Cymru, a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae’n gweithio mewn partneriaeth â gweithredwyr ac awdurdodau lleol i ddarparu gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus – bysiau a threnau – ar draws Cymru yn ogystal â gwybodaeth am lwybrau cerdded a beicio.

Gwefan Traveline Cymru
Ap ar gyfer dyfeisiau symudol a gwasanaeth negeseuon testun 


Gwasanaeth Fflecsi Treffynnon

Gwasanaeth Fflecsi Treffynnon


Gwasanaeth Fflecsi Bwcle ac Ardal

Gwybodaeth Fflecsi Bwcle ac Ardal


Gwasanaeth Bws Newydd TrawsCymru ar gyfer Gogledd Cymru T8

Mae Trafnidiaeth Cymru a Chyngor Sir Ddinbych yn falch o gyhoeddi gwasanaeth bws T8 TrawsCymru newydd fydd yn rhedeg bob awr rhwng Corwen, Rhuthun, Yr Wyddgrug a Chaer

https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Council-Apps/NewsPortlet.aspx?id=12464


Arriva Cymru

Amserlenni bysiau Arriva


M&H Coaches

M&H Coaches Service 29


P&O Lloyd Coaches

LT7 Yr Hob / Coed Llai a LT7 1 2 Treuddyn


Townlynx

Townlynx Gwasanaeth 28 Fflint-Yr Wyddgrug
Townlynx Gwasanaeth 6 Yr Wyddgrug-Pantymwyn
Townlynx Gwasanaeth 14 Bws Ysgol


DIP Park and Ride

PARC DIWYDIANNOL GLANNAU DYFRDWY – GWASANAETH FFONIO A THEITHIO

Mae’r gwasanaeth Parcio a Theithio presennol ym Mharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy yn newid, a bydd yn cael ei ddisodli gan Wasanaeth Ffonio a Theithio mwy pwrpasol, y gellir ei drefnu ymlaen llaw, o ddydd Sadwrn, 1 Ebrill 2023.

Bydd y Gwasanaeth Ffonio a Theithio y gellir ei drefnu ymlaen llaw yn gweithredu o 6am-6pm, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Bydd y gwasanaeth yn gweithredu o Faes Parcio Cyngor Sir y Fflint ym Mharth 2 Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy i weithleoedd o fewn Parth 2 a Pharth 3 y parc, ac yn dychwelyd.

Mae’n rhaid i deithwyr bellach drefnu eu siwrneiau ymlaen llaw, gydag o leiaf 48 awr o rybudd, a bydd ganddynt y dewis i drefnu siwrneiau hyd at bythefnos ar y tro.

Gellir archebu lle drwy anfon e-bost at  school.transport@flintshire.gov.uk o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 7:30am-4:30pm neu drwy ffonio 07786 111491.

Dim ond teithwyr sydd wedi trefnu eu siwrnai ymlaen llaw a fydd yn cael teithio.


Mae gwybodaeth am wasanaethau hefyd ar gael ar wefannau darparwyr amrywiol:

https://www.arrivabus.co.uk/ 
http://www.mandhcoaches.co.uk/bus-timetables.html
http://www.polloydcoaches.co.uk/bus-services/

Ocynnau a disgownts bysiau

Tocyn Teithio Ieuenctid Llywodraeth Cymru / fyngherdynteithio

Cerdyn teithio rhatach – gwnewch gais am docyn bws neu gerdyn rheilffordd (ar gyfer rhai dros 60 neu ddefnyddwyr anabl).

Tocyn aml-weithredwr 1bws - Mae’r tocyn aml-weithredwr 1bws yn gadael i chi ddefnyddio gwasanaethau 27 o weithredwyr bysiau a bron i 200 o lwybrau bysiau ledled Gogledd Cymru.

PlusBus – teithio undydd neu deithio tymor diderfyn yn Nhref Y Fflint.

Pàs Archwilio Cymru – teithio diderfyn ar holl wasanaethau trên prif reilffyrdd Cymru a llawer o lwybrau bws.

Eiddo coll

Os ydych yn meddwl eich bod wedi gadael eitem ar fws, cysylltwch â’r cwmni perthnasol. Os ceir hyd i’r eitem, eich cyfrifoldeb chi yw ei chasglu o’r depo perthnasol.

Gwasanaethau Bws yn ystod gwyliau cyhoeddus

Ar wyliau cyhoeddus, mae’r rhan fwyaf o wasanaethau bws yn cadw at amserlen DYDD SUL. Nid yw bysus yn rhedeg fel arfer ar ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan na dydd Calan.  Ar Noswyl Nadolig a Nos Galan, mae’r gwasanaethau bws yn gorffen yn gynt nag arfer, am tua 20:00.

Sir Y Fflint Gwasanaethau Preswylwyr Ar Gyfer Apwyntiadau Meddygol

Mae gan drigolion Sir Y Fflint fynediad at 2 wasanaeth sy’n darparu cludiant I apwyntiadau meddygol gan gynnwys Deintydd, Meddygon ac Ysbytai Glan Clwyd, Maelor Wrecsam ac Countess Of Chester.  Mae’r gwasanaethau hyn am gost is, ac mae msy o wybodaeth ar gael am y dolenni unigol. Dolen i: Welsh Border Community Transport.

Community ring & ride service